Statiinilääkkeiden siedosta uutta tietoa

Statiinilääkityksensä aiemmin lopettaneet ja myöhemmin uudestaan aloittaneet eivät välttämättä enää kärsikään sivuvaikutuksista.

Amerikkalaistutkijat paneutuivat statiinilääkityksen lopettamiseen ja havaitsivat, että osa niistä, jotka lopettavat sivuvaikutusten takia lääkityksen, mutta aloittavat myöhemmin lääkityksen uudelleen, eivät toisella kertaa kärsikään samoista sivuvaikutuksista. Osa heistä vaihtoi lääkettä.

Uusimmassa Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin lähes 108 000 potilaan tiedot vuosilta 2000–2008. Viidesosa statiinilääkityksen saaneista potilaista raportoi kärsivänsä esimerkiksi lihaskivuista tai muista oireista, jotka saattoivat johtua statiineista. Yli puolet heistä lopettikin lääkityksensä – ainakin väliaikaisesti.

Lääkityksensä lopettaneista yli puolet aloitti kuitenkin lääkityksen myöhemmin uudelleen, ja yli 90 prosenttia myös jatkoi lääkkeen käyttöä. Osa heistä oli vaihtanut lääkitystä tai annostusta oli muutettu.

Brigham and Woman´s Hospitalin tutkijat toteavat, että statiinilääkitystä on toki tutkittu runsaasti, mutta kovin vähän vielä tiedetään varsinaisesta lääkkeen käytöstä nimenomaan potilaan näkökulmasta.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.