Statiinit ja haurastuminen

Sellaisilla statiinien käyttäjillä, joilla ei ollut perifeeristä valtimotautia, tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Statiinien käyttöön on liittynyt lihaskipuja, ja vanhuksilla niiden on epäilty heikentävän lihasvoimaa. Toisaalta perifeerisen verenkierron paraneminen voisi vaikuttaa myös päinvastaisesti. On esitetty, että perifeeristä valtimotautia sairastavat hyötyvät statiineista kävelynopeudella mitattuna. Sen sijaan sellaisilla statiinien käyttäjillä, joilla ei ollut perifeeristä valtimotautia, tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Yhdysvalloissa selvitettiin etenevässä pitkittäistutkimuksissa vanhusten (n = 2 405, keski-ikä 75 v, 51 % naisia) statiinien käyttö ja kävelynopeus lähtötilanteessa ja seurannassa (tutkimusvuodet 1998-99, 1999-2000, 2001-2002, 2002-2003). Statiinien käyttäjiä oli 390. He olivat hieman koulutetumpia ja heistä oli suurempi osa valkoihoisia, mutta toisaalta heillä oli enemmän sairauksia ja muita kävelynopeuden heikkenemisen riskitekijöitä.

Statiinien käyttö ei ollut yhteydessä kävelynopeuden heikkenemiseen (tilastollisia GEE-malleja vakioitiin monilla tekijöillä). Pieniannoksinen statiinilääkitys näytti jopa vähentävän kävelynopeuden hidastumisen riskiä. Tulos oli muuten samanlainen riippumatta statiinin annoksesta, lipofiilisyydestä tai hydrofiilisyydestä.

Lue myös: Kun statiinit tulivat Suomeen

Lähde:
Lo-Ciganic WH ym. Statin use and decline in gait speed in community-dwelling older adults. J Am Geriatr Soc 2015;63:124-9.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Johanna Nykopp

Julkaistu Lääkärilehdessä 18/15.