Statiinit vaikuttavat miehiin ja naisiin samoin

Laajan tutkimuksen mukaan statiinit vähensivät merkittäviä sydäntapahtumia, sydän- ja verisuonileikkauksia ja aivohalvauksia saman verran molemmilla sukupuolilla.

Lancet-lehdessä julkaistun laajan meta-analyysin mukaan statiinit vaikuttavat naisiin ja miehiin samalla tavoin merkittävien sydäntapahtumien ehkäisyssä.

Meta-analyysissa käytiin läpi tiedot 22 tutkimuksesta, joissa tutkittavina oli statiinin käyttäjiä ja kontrolliryhmänä ihmisiä, jotka eivät käyttäneet statiineja. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä 134 537 ihmistä. Lisäksi mukana oli viisi tutkimusta, joissa verrattiin suuriannoksista statiinihoitoa pieniannoksiseen.

Tutkimuksiin osallistuneista 27 % oli naisia.

Meta-analyysin mukaan statiinien vaikutus veren kolesteroliarvoihin oli yhtäläinen miehillä ja naisilla. Näihin tutkimuksiin osallistuneilla naisilla oli keskimäärin miehiä pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

Statiinit vähensivät merkittäviä sydäntapahtumia, sydän- ja verisuonileikkauksia ja aivohalvauksia saman verran molemmilla sukupuolilla. Myös vaikutus kuolleisuuteen oli molemmilla ryhmillä samankaltainen.

Meta-analyysissa todetaan, että naisilla ja miehillä, joiden sydän- ja verisuonitautien riski oli yhtä suuri, statiinihoidon tehokkuus merkittävien sydäntapahtumien ehkäisyssä oli samankaltainen.

Hertta Vierula

Kuva: Panthermedia

Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174 000 participants in 27 randomised trials

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.