Suoliston bakteereilla ehkä rooli Parkinsonin taudin kehittymisessä

Parkinsonin taudilta suojaavat elämäntavat saattavat olla suoliston bakteerikannan välittämiä, kertoo tuore katsausartikkeli.

Tietyt elämäntapatekijät, kuten tupakointi ja kahvinjuonti, sekä veren uraattipitoisuus ovat yhteydessä alentuneeseen riskiin saada Parkinsonin tauti. Nämä vaikutukset saattavat osittain välittyä ihmisen suolistossa elävien bakteerien kautta. Bakteerit välittävät erilaisia kemikaaleja ja ravinteita ja siten säätelevät niiden vaikutusta sairausprosesseihin.

Tiedot käyvät ilmi HYKS:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden katsausartikkelista, jossa on tarkasteltu aiheeseen liittyviä viimeisimpiä tutkimuksia.

Tutkijoiden mukaan Parkinsonin taudin tutkimus on viime vuosina keskittynyt muun muassa suolistoon liittyvään patologiaan, patofysiologiaan ja oireisiin. Jopa 80 prosenttia Parkinson-potilaista kärsii ruoansulatuselimistön toimintahäiriöistä, erityisesti ummetuksesta. Tuntemattomasta syystä johtuva ummetus on yksi taudin voimakkaimmista riskitekijöistä.

Pitkään jatkunut tupakointi pienentää Parkinsonin taudin riskiä noin 36–50 prosenttia ja kahvin nauttiminen noin 33 prosenttia, mutta ilmiön taustamekanismit eivät ole selvillä. Tiedetään myös, että eri mikroeliöiden esiintymisrunsaus Parkinson-potilaiden suolistossa poikkeaa normaalista esimerkiksi siten, että Prevotellaceae-bakteerien määrä on tavallista vähäisempi.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Kirjallisuuden läpikäynti antoi viitteitä, että edellä mainitut tekijät ovat yhteydessä suoliston bakteerikannan koostumukseen. Tällä on puolestaan ilmeisesti yhteys muun muassa suoliston limakalvoesteen toiminnan tehostumiseen ja tulehdusta hillitsevään vaikutukseen paksusuolen limakalvolla.

Selvitettäväksi jää, onko näiden samanaikaisesti tapahtuvien muutosten – ja viime kädessä Parkinsonin taudin – välillä kausaalinen yhteys.

– Suoliston mikroeliöstön mahdollinen käänteisvaikutus tupakointitaipumukseen ja tämän merkitys Parkinsonin kannalta muodostavat kiintoisan tutkimusalueen tulevaisuudessa, sanoo tutkimuksen johtajana toimiva lääketieteen tohtori Filip Scheperjans HYKS Neurologiasta.

Mikroeliöstön roolin selvittämisessä lupaavimmat tutkimusalueet näyttävät liittyvän suoliston limakalvoesteen toimintaan, tulehduksiin, oksidatiiviseen stressiin, suoliston liikkuvuuteen ja aineenvaihduntaan.

– Näitä tekijöitä tutkimalla voimme laajentaa näkemystämme nyt havaittujen yhteyksien taustalla vaikuttavasta, bakteerikannan ja isäntäeliön välisestä monimutkaisesta vuorovaikutusverkostosta, Scheperjans toteaa.

Katsausartikkeli on ilmestynyt uusimmassa Journal of Parkinson’s Disease -julkaisussa.

Lue myös:
Aivostimulaattori vähentää Parkinson-potilaan kipuja, mutta ei estä uusia

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia