Suomalaiset nukkuvat hyvin

Tilapäiset unettomuusoireet vaikuttavat yleistyneen, mutta enemmistö työikäisistä kokee kuitenkin nukkuvansa yleensä hyvin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin tai melko hyvin, kun unen laatua tarkastellaan pitemmän ajan kuluessa. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin yli 4 800 henkilön unen laatua 36 vuoden ajan.

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn neljä kertaa: vuosina 1975, 1981, 1990, ja 2011. Vain puoli prosenttia vastaajista arvioi nukkuvansa huonosti tai melko huonosti kaikissa kyselyissä.

Tutkimuksen tulokset eroavat aiempien unitutkimusten tuloksista. Tutkijoiden mukaan ero selittyy todennäköisesti menetelmällisillä tekijöillä. Tässä tutkimuksessa kysyttiin koetusta unen laadusta yleisesti, kun taas monissa aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty unettomuusoireiden esiintymiseen edeltävän kuukauden aikana.

– Tilapäiset unettomuusoireet ovat väestössä hyvin yleisiä. Niitä voi olla lyhyellä tarkastelujaksolla myös henkilöillä, jotka pidemmällä tarkasteluvälillä kokevat nukkuvansa hyvin, sanoo professori Jaakko Kaprio Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan.

Tutkimuksessa selvitettiin myös terveysongelmien ja iän yhteyttä unen laatuun. Huonosti nukkuvilla osallistujilla oli usein myös terveysongelmia. Varsinkin masennusoireiden ja unettomuuden yhteys oli selkeä. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on havaittu, iän myötä unen laatu näyttää heikkenevän jonkin verran.

Tutkimus julkaistiin Journal of Sleep Research -lehdessä.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 34/2018.