Sveitsissä lääkäri tulee ovelle

Päivystyksen odotusajat lyhenivät, kun lääkärin ja hoitajan tiimi vastaanottaa ambulanssipotilaan.

Kun ambulanssi tuo potilaan päivystykseen Sveitsin Baselissa, häntä on vastassa hoitajan ja ­lääkärin tiimi, joka yhdessä kuulee ensihoitajien raportin. Lääkäri määrää laboratoriokokeet ja kuvantamiset saman tien.

Näin potilas ei ole lääkärille enää uusi, kun tulokset ovat valmiit ja lääkäri menee häntä tapaamaan.

Akuuttilääketieteeseen erikoistuva Eeva Tuunainen ­tutustui päivystysvastaanoton toimintaan Baselissa elokuussa. Hän oli siellä kolmen akuuttilääketieteeseen ­erikoistuvan lääkärin ja kahden päivystyksessä työskentelevän sairaanhoitajan ryhmässä.

– Kun lääkäri oli mukana vastaanottamassa potilasta, asiat etenivät nopeammin ja tutkimukset osattiin suunnata paremmin. Ambulanssin raportissa on valtavasti tietoa esimerkiksi siitä, miten potilas asuu. Tämä tieto voi helposti hukkua, Tuunainen kertoo.

– Seurantatutkimuksen mukaan tiimitriage-malli lyhentää odotusaikoja päivystyksessä.

Useissa Suomen päivystyksissä ambulanssilla tulevan potilaan ottaa vastaan hoitaja, joka esittelee asiat omassa työhuoneessaan istuvalle lääkärille. Lääkäri tapaa potilaan vasta, kun laboratoriokokeiden tulokset ovat valmiita.

– Välillä tässä vaiheessa joudutaan tilaamaan lisää ­kokeita. Tämä pidentää päivystyksessä kuluvaa aikaa, ­Tuunainen kertoo.

Esikuvia maailmalta

Opintomatka Sveitsiin tehtiin tuoreen Finn’EM-lääkäri­yhdistyksen nimissä. Yhdistyksen tarkoituksena on akuuttilääketieteen parissa työskentelevien lääkärien, hoitajien ja ensihoitajien koulutuksen kansainvälistymisen edi­stäminen.

Akuuttilääketiede on uusi erikoisala, joka perustettiin vuonna 2013. Tuunaisen mukaan erikoistuvat lääkärit ovat alusta saakka olleet aktiivisia oman koulutuksensa ­kehittämiseksi.

– Finn’EM-yhdistys on perustettu, jotta saisimme esi­kuvia ja koulutusta maailmalta.

Akuuttilääketieteeseen erikoistuvat ovat kiinnostuneita tutustumaan erikoisalaansa maissa, joissa se on ollut ­olemassa jopa vuosikymmeniä.

Finn’EM-yhdistyksestä saa tietoa opintomatkojen ­kohteista ja yhteyshenkilöistä, samoin tahoista, joilta voi hakea tukea opintomatkoille. Aikomuksena on myös ­kutsua Suomeen akuuttilääketieteen pioneereja luennoimaan. Tavoitteena on uudenlaisen interaktiivisen kon­ferenssin järjestäminen.

Lipunkantajat vastavirrassa

Tuunaisen mukaan akuuttilääketieteeseen erikoistuvat tuntevat olevansa tietynlaisia pioneereja, oman erikoisalansa lipunkantajia. Usein he kokevat olevansa päivystyksissä vastavirtaan kulkijoita, jotka tekevät monia asioita toisin kuin aiemmin.

– Me olemme ensilinjan ihmisiä ja hoidamme potilaita hyvin laajalla skaalalla. Toimimme sairaanhoitajien ja ­ensihoitajien kanssa rintarinnan, ilman turhaa hierarkiaa. Teemme myös kolmivuorotyötä.

kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

kuva: Timo Hartikainen

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/2017