Syntyykö lasten pneumokokkirokotuksilla laumasuoja?

Lasten pneumokokki­rokotusten käynnistyttyä pneumonioiden esiintyvyys pieneni vajaalla viidellä prosentilla vuodessa.

Suomalaistutkijat selvittivät vuonna 2011 rokotusohjelmaan otetun lasten pneumokkirokotuksen tehoa aikuisväestössä. Tutkijat vertasivat pneumonian esiintyvyyttä erikseen eri ikäryhmissä, jotta voitaisiin nähdä, että syntyykö laumasuojaa myös vanhusväestöön.

Ennen rokoteohjelmaan ottamista pneumonioiden esiintyvyys kasvoi noin 2,4 % vuodessa. Lasten pneumokokki­rokotusten käynnistyttyä pneumonioiden esiintyvyys pieneni 4,7 % vuodessa.

Sairaalahoitoon johtavia pneumonioita on noin 600/100 000 asukasta vuodessa. Rokotusten ansiosta sairaalahoitoon johtavia pneumonioita oli 15,4 % vähemmän. Toisaalta vuosi ennen rokotteen käyttöönottoa sairaalahoitoon johtavia pneumonioita oli 523/100 000 ja vuosina 2014–15 niitä oli 616/100 000 eli 17 % enemmän. Yli 65-vuo­tiailla sairaalahoitoon johtavia pneumonioita oli yhteensä 1 456 episodia vähemmän. Teho vaikuttaa vaatimattomalta, koska sairaalahoitoon johtavia pneumonioita oli vuosittain yhteensä 27 162 episodia.

Lue lisää: Pitkä tie rokotteeksi

Lasten pneumokokkirokotukset tuottavat tilastollisesti merkittävän laumasuojan, mutta eivät kliinisesti merkittävää laumasuojaa ikääntyvässä väestössä. Väestön vanhenemisesta johtuva sairaalahoitoon johtavien pneumonioiden esiintyvyys kasvaa koko ajan. Lasten rokottaminen ei siis ole ratkaisu tähän. Tämän tutkimuksen perusteella on järkevää jatkaa pneumokokkirokotusten aktiivista antamista aikuisten riskiryhmille ja muille riskissä oleville.

Lähde: Okasha O, Rinta-Kokko H, Palmu AA ym. Population-level impact of infant 10-valent pneumococcal conjugate vaccination on adult pneumonia hospitalisations in Finland. Thorax, verkossa ensin 7.10.2017. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210440

Kirjoittaja:

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 46/2017.