Tee kantelu oikealle viranomaiselle - väärään osoitteeseen tulleet kantelut työllistävät Valviraa

Valviraan tulee vuosittain noin tuhat kantelua, jotka ovat tarkoitettu aluehallintovirastoille.

Ennen kantelua on hyvä keskustella hoidosta sitä tarjonneen tahon kanssa.
Adobe/AOP
Ennen kantelua on hyvä keskustella hoidosta sitä tarjonneen tahon kanssa.

Jos haluat tehdä kantelun, lähetä se oikealle viranomaiselle, tiedottaa Valvira. Valviraan tulee vuosittain noin tuhat kantelua, jotka kuuluisivat oikeasti käsiteltäviksi aluehallintovirastoihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut kuuluisi pääsääntöisesti lähettää oman alueen aluehallintovirastoon.

Terveydenhuollon kanteluista Valvira käsittelee vain ne, joissa epäillään, että hoitovirhe on aiheuttanut potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut kuuluisi pääsääntöisesti lähettää oman alueen aluehallintovirastoon.

Myös sosiaalihuollon palveluita koskevat kantelut kuuluvat aluehallintovirastoille, ei Valviralle.

Satoja työtunteja hukkaan

Kantelun ohjaaminen oikeaan paikkaan on tärkeää monesta syystä.

- Työajassa laskettuna tämä tarkoittaa sitä, että yksi henkilö tekee puolen vuoden ajan pelkästään kantelujen siirtämistä oikealle viranomaiselle. Tämä aika on pois muusta valvonnasta. Euroissa hintalappu on useita kymmeniä tuhansia. Myös asiakkaan näkökulmasta tilanne on harmillinen, sillä kantelun siirtäminen viranomaiselta toiselle viivästyttää huomattavasti asian käsittelyä, kirjoittaa Valviran ryhmätoimintapäällikkö Kirsti Tolonen asiantuntijablogissa.

Tolonen ymmärtää, "kansalaiselle eri viranomaisten roolit näyttäytyvät epäselvinä ja että iso joukko palveluunsa tyytymättömiä päätyy lähettämään kantelunsa väärään paikkaan."

Keskustele ensin tai tee muistutus

Ihanteellisisessa tilanteessa kanteluille ei olisi tarvetta.

Jos tarvetta kantelulle kuitenkin ilmenee, ennen kantelua on hyvä keskustella hoidosta tai palvelusta siitä vastaavan kanssa.

Asiasta voi tehdä myös kirjallisen muistutuksen, joka osoitetaan vastaavalle johtajalle.

Muistutus on nopein tapa selvittää asiaa. Lain mukaan vastaavan johtajan on huolehdittava siitä, että muistutus käsitellään asianmukaisesti ja että siihen annetaan kirjallinen vastaus neljän viikon kuluessa.

Myös muistutuksen jälkeen on oikeus kannella.