Teiniraskauksia Suomessa verrattain vähän

Suuri osa nuorten raskauksista päättyy raskaudenkeskeytykseen.

Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt teini-ikäisten raskaudet yhdeksi maailman suurista kansanterveysongelmista. Teini-ikäisenä synnyttämiseen liittyy huomattavia terveysriskejä ja sosiaalista huono-osaisuutta. Merkittävä osa nuorten raskauksista päättyy raskaudenkeskeytykseen.

Teiniraskauksia on Suomessa verrattain vähän. Huomattava osa teiniraskauden kokeneista oli kuitenkin epäedullisessa asemassa ikätovereihinsa nähden. He kohtasivat keskimääräistä useammin sosiaalisia, taloudellisia ja mielenterveyden ongelmia sekä lapsuudessaan että raskauden jälkeen. Synnyttäminen tai raskauden keskeytys teini-iässä ei itsessään kuitenkaan näyttänyt lisäävän aikuisiän mielenterveysongelmien riskiä, vaan ennemminkin muut taustatekijät. Mm. näihin johtopäätökseen tuli Suvi Leppälahti, joka selvitti väitöstutkimuksessaan teini-ikäisenä raskaaksi tulleiden nuorten elämää.

Vuonna 1987 syntyneistä suomalaisista tytöistä vain 5 % tuli raskaaksi teini-iässä tutkimusjakson aikana. Merkittävä osuus näistä raskauksista päättyi keskeytykseen, 13–15-vuotiaiden raskauksista jopa 80 %. Teini-iässä tehtyjen raskaudenkeskeytysten esiintyvyys vaihteli tutkimusjakson aikana samanaikaisesti yhteiskunnallisten muutosten myötä – esimerkkinä näistä lasten ja nuorten palveluita koskevat muutokset. Uusintakeskeytysten määrä lähes kaksinkertaistui teini-ikäisillä vuosina 1987–2009.

Leppälahden tutkimuksen mukaan varhaisella iällä alkaneet käytös- ja tunne-elämän häiriöt sekä lapsuuden sosiaalinen ja taloudellinen huono-osaisuus olivat yhteydessä suurempaan teini-ikäisenä synnyttämisen riskiin sekä jonkin verran myös raskaudenkeskeytyksen riskiin. Raskaudenkeskeytyksen päätyivät todennäköisemmin tytöt, joilla oli päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja tytöt, joiden äiti oli kokenut raskaudenkeskeytyksen tai tupakoinut raskausaikana.

Keskeytys tai synnytys itsessään ei näyttänyt lisäävän aikuisiän mielenterveysongelmien riskiä. Osalla raskaaksi tulleista nuorista mielenterveyden ja muiden hyvinvointiin liittyvien ongelmien riski oli kuitenkin kasvanut sekä ennen raskautta että sen jälkeen.

Lähde: Suvi Leppälahden väitöskirja: Teenage pregnancy in Finland: trends, determinants and consequences.

Lue myös:
Abortin tehneellä on oikeus surra
Näkökulmia sosiaalista aborttia hakevan kohtaamiseen

Kuva: Panthermedia