Terveydenhuollossa kaikki eivät ole samalla viivalla

Osa sosiaaliryhmien välisistä eroista on pysyviä. Sosioekonomiset erot terveyspalveluiden laadussa ja vaikuttavuudessa ovat kasvaneet.

Huonotuloinen kuolee hyvätuloista useammin sellaisiin kuolemansyihin, jotka olisivat olleet vältettävissä oikea-aikaisella ja laadukkaalla hoidolla. Näin toteaa Sonja Lumme väitöstutkimuksessaan.

Hän huomasi myös, että sosioekonomiset erot terveyspalveluiden laadussa ja vaikuttavuudessa ovat kasvaneet.

Lumme tutki sepelvaltimotoimenpiteitä ja vältettävissä olevia kuolemia, joita käytetään terveydenhuollon saatavuuden ja laadun indikaattorina.

Hän tarkasteli rekisteritietoja sepelvaltimoiden ohitusleikkauksista ja pallolaajennuksista 1995–2010 ja huomasi hyvätuloisia suosivaa eriarvoisuutta, joka jatkui koko tarkastelujakson ajan.

– Aiempien tutkimusten tuloksista poiketen epäoikeudenmukaisuus ei vähentynyt, vaikka sepelvaltimotoimenpiteiden tarjonta kasvoi merkittävästi, mainitsee Lumme.

Hänen mukaansa epäoikeudenmukaisuus kasvoi erityisesti nuorempien potilaiden, 45–64-vuotiaiden kohdalla.

Suurin hoidon tarve tunnistettava ajoissa

Epäoikeudenmukaisuus oli suurempaa erikoissairaanhoidon keinoin vältettävissä olevissa kuolemissa, mutta myös perusterveydenhuollon keinoin estettävissä kuolemissa havaittiin epäoikeudenmukaisuutta. Hyvätuloisilla esiintyi erityisen vähän astma-, diabetes- ja epilepsiakuolemia verrattuna huonotuloisiin.

– Suurimmassa hoidon tarpeessa olevat pitää tunnistaa ajoissa paremmin ja kohdentaa terveydenhuollon palveluita heille, tähdentää Lumme.

Hän toteaa, että palvelujen järjestämistä ja terveydenhuollon toiminnan tuloksellisuuden arviointia varten tarvitaan tietoja palvelujen tarpeesta ja hoidon oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, joita voidaan hyödyntää tämänkaltaisen tiedon tuottamisessa.

VTM Sonja Lumpeen väitöskirja Developing methodology of measuring socioeconomic equity in health care using register data tarkastettiin 10.6.2017 Helsingin yliopistossa.

Ulla Toikkanen

Kuva: Panthermedia