Tukea tupakoinnin lopettamiseen suurimmasta osasta terveyskeskuksia

Joka kuudes terveyskeskus puolestaan ei tarjoa ollenkaan tukea tupakoinnin lopettamiseen, osoitti THL:n tutkimus.

Suurin osa terveyskeskuksista tarjosi tupakoinnin lopettamisen tukipalveluita, mutta joka kuudennessa näitä palveluja ei ollut tarjolla. Alueina käytettiin sairaanhoitopiirejä, ja niiden välillä oli suuria eroja tukipalveluiden järjestämisessä. Tämä käy ilmi ensimmäistä kertaa tehdystä tutkimuksesta, jonka terveyskeskuskohtaiset tulokset esitetään sairaanhoitopiireittäin karttana THL:n verkkopalvelussa.

Verkkokyselynä tehdyn tutkimuksen mukaan tupakasta vieroitusta järjestettiin yleisimmin terveyskeskusten koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvoloissa. Melkein kaikissa terveyskeskuksissa oli yhteinen käytäntö odottavan äidin tupakoinnin selvittämiseksi.

Käypä hoito -suosituksen mukaan jokaisessa keskussairaalassa tulisi olla tupakasta vieroituksen yksikkö. Terveyskeskuksissa tai terveyskeskuksen käytössä oli tupakkaklinikka vain Helsingissä, Mikkelissä ja Porvoossa.

Tupakasta vieroitus toteutettiin yksilöohjauksena runsaassa puolessa terveyskeskuksista, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa joka viidennessä ja Etelä-Karjalassa kaikissa. Yksilöohjausta tulisi olla laajasti saatavilla terveyskeskuksissa.

Tehoa tiedotukseen

Terveyskeskusten työntekijöille oli varattu vain vähän erillistä työaikaa tupakoinnin lopettamisen tukeen. Myös tiedottamisen tehostamisen tarvetta terveyskeskuksissa havaittiin tutkimuksessa.

– Nykyistä monipuolisemmin tulisi hyödyntää esimerkiksi verkossa tiedottamista ja sen eri muotoja. Lisäksi onnistunutta tupakoinnin lopettamista tukisi, jos esimerkiksi terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon ja apteekin välisestä työnjaosta sovittaisiin ja tupakoinnin lopettamisen tukeen varattaisiin enemmän resursseja, sanoo tupakasta vieroituksen asiantuntija Patrick Sandström THL:stä.

Kuva: Panthermedia