Tupakka-askin riisuminen lisäsi soittoja lopetuslinjalle

Tuotemerkeistä riisutut tupakkapakkaukset tulivat Australiassa myyntiin lokakuussa 2012. Se kaksinkertaisti tupakoinnin lopettamista tukevalle neuvontalinjalle saapuvien puheluiden määrän.

Tuotemerkeistä riisutut tupakkapakkaukset tulivat Australiassa myyntiin lokakuussa 2012. Se kaksinkertaisti tupakoinnin lopettamista tukevalle neuvontalinjalle saapuvien puheluiden määrän. Viikoittaiset puhelumäärät lisääntyivät keskimäärin 360:sta 650:een (suhteellinen lisäys 78 %).

Sydneyn yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tätä ajanjaksoa verrattiin vuoteen 2006, jolloin Australiassa tupakkatuotteisiin lisättiin varoituskuvat. Tuolloinkin neuvontapuhelimeen tulleet yhteydenotot lisääntyivät selvästi, keskimäärin 1 600 puheluun viikossa verrattuna varoituskuvia edeltävään aikaan, 900 puheluun viikossa (suhteellinen lisäys 84 %).

Varoituskuvien lisäämisen tuottama puhelupiikki kesti 20 viikkoa. Riisuttujen pakkausten lanseerauksen jälkeen puhelupiikki jatkui 43 viikkoa.

Myös puhelupiikin alkamisajankohdassa oli eroa. Varoituskuvien kohdalla puhelut alkoivat selvästi lisääntyä 12 viikon kuluttua, pelkistetyn pakkauksen kohdalla 4 viikon kuluttua muutoksesta.

Kaikkien Australiassa myytävien tupakkatuotteiden pakkausten pitää olla väriltään oliivinvihreitä eikä niissä saa olla tuotemerkkejä. Pakkauksissa pitää olla varoituskuvat sekä kansallisen "irti tupakasta" -neuvontapalvelun (Quitline) puhelinnumero.

Medical Journal of Australia -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa otettiin huomioon tupakanvastaisen mainonnan ja hinnankorotusten mahdollinen vaikutus. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen heikkous on, että riisutun pakkauksen itsenäistä vaikutusta ja pakkauksissa olevien varoituskuvien samanaikaisen suurentamisen vaikutusta ei voida eritellä.

Jatkotutkimusten kohde on, miten tupakoinnin vastaiset toimet näkyvät tupakoinnin määrässä ja yleisyydessä.

Myös ainakin Englannissa selvitetään tupakkapakkausten standardoinnin vaikutusta. Terveysministeriön tilaama katsaus valmistuu tänä keväänä.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: WHO/ Australian Government Department of Health and Ageing

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.