Tutkimus: Ohjattu leikkikenttä kannustaa lasta liikkumaan tehokkaammin

Tutkimuksessa selvitettiin, miten varustelu ja aikuisohjaus vaikuttavat lasten leikkikenttien käyttöön.

Hollantilaislapset käyttivät ohjattuja leikkikenttiä enemmän kuin tavallisia leikkikenttiä. Tutkimuksen mukaan lasten fyysinen aktiivisuus ja energiankulutus olivat myös suuremmat.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten varustelu ja aikuisohjaus vaikuttavat lasten leikkikenttien käyttöön. Kymmenen ohjattua, Richard Krajicekin säätiön ylläpitämää, satunnaistettua leikkikenttää kaltaistettiin kymmeneen tavalliseen leikkikenttään.

Krajicek-leikkikenttien houkuttelevuutta on parannettu suunnittelemalla ne sopiviksi asuinalueen väestöprofiiliin. Aikuiset valvovat niissä turvallisuutta, ja niihin on järjestetty ohjattua toimintaa ja inspiroivia leikkivälineitä.

Katsastuksessa huomioitiin mm. asuinalueen asukasmäärä, ei-länsimaisten maahanmuuttajien ja lasten osuudet asukkaista, leikkikenttien koko ja niiden leikkipaikkojen lukumäärä. Koulutetut tarkkailijat arvioivat leikkikenttien käyttöä SOPLAY-protokollan avulla. Menetelmällä selvitettiin myös leikkivien lasten fyysistä aktiivisuutta ja energiankulutusta.

Tulosten mukaan Krajicek-leikkikentät olivat arviointihetkellä merkitsevästi harvemmin tyhjiä kuin verrokkikentät (12 % vs. 29 %). Leikkivien lasten tiheydessä oli myös ohjattujen leikkikenttien hyväksi ero, joskaan ei merkitsevä (20 vs. 14 lasta). Krajicek-leikkikentillä lasten keskimääräinen energiakulutus oli suurempi (0,084 vs. 0,078 kcal/kg/min), ja niissä nähtiin useammin erittäin intensiivisesti liikkuvia lapsia (13,2 % vs. 10,4 %).

Lasten liikkumisen vähäisyys on länsimaissa ongelma, joka saattaa tulevaisuudessa kasvaa korkoa. Euroopassa se on vaikeimmillaan huono-osaisten asuinalueilla, joissa ympäristöolosuhteet ja turvattomuus vaikuttavat lasten käyttäytymiseen. Taloudellisen taantuman kurimuksessa tutkimus ­palauttaa mieleen infrastruktuuriin panostamisen merkityksen kansanterveydelle.

Lue myös: Liikkuuko lapsesi tarpeeksi?

Lähde:
Boonzajer Flaes SAM, Chinapav MJM, Koolhaas CM, van Mechelen W, Verhagen EALM. More children more active: Tailored playgrounds positively affect physical activity levels amongst youth. J Sci Med Sport 2015: S1440-2440(15)00056-0. Verkossa ensin. doi: 10.1016/j.jsams.2015.03.001.

Kirjoittanut:
Outi Aikio
LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 18/15