Työiän stressi vaikuttaa toimintakykyyn vanhana

Suomalaistutkimuksen mukaan työiässä koetulla stressillä on pitkäaikaisia vaikutuksia vanhuuden fyysiseen toimintakykyyn.

Stressiä työssään kokeneilla on vanhuudessa merkittävästi huonompi toimintakyky ja enemmän liikkumisvaikeuksia kuin henkilöillä, jotka eivät ole kokeneet työiässä stressiä.

Yhteys työiän stressin ja vanhuuden heikon toimintakyvyn välillä havaittiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksessa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa. Siinä seurattiin yli 5 000:tä henkilöä työiästä vanhuuteen 28 vuoden ajan.

Keski-iän stressioireiden ja -profiilin mittauksiin vuonna 1981 osallistui yli 5 500 henkilöä, jotka olivat iältään 44–55-vuotiaita. Toimintakyvyn mittausvaiheessa vuonna 2009 osa tutkituista oli kuollut, ja mittauksiin osallistui noin 3 000 henkilöä.

Työperäisen stressin havaittiin oireilevan yleensä neljällä eri tavalla.

– Stressi voi ilmetä työhön liittyvinä välttämisreaktioina sekä masennusoireina, muistihäiriöinä, univaikeuksina tai fyysisinä oireina, kuten päänsärkynä tai vatsakipuina. Yllättävä huomio oli se, että pääsääntöisesti jokin oireisto oli hallitseva ja vain harva oireili kaikilla mainituilla tavoilla, kertoo Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Jenni Kulmala.

Vaikutukset ulottuivat pitkälle

Oireilun tavasta riippumatta sen vaikutukset ulottuivat pitkälle vanhuuteen. Jo lyhytaikainen stressin kokeminen oli yhteydessä vanhuuden heikompaan toimintakykyyn, ja erityisen haitallista oli pitkään jatkunut stressi. Pitkäaikaista työperäistä stressiä kokeneet selviytyivät vanhuudessa huonommin tavallisista päivittäisistä toiminnoista, kuten peseytymisestä ja pukeutumisesta.

Stressin kokemuksella oli vaikutusta myös mutkikkaampiin päivittäistoimintoihin, kuten puhelimen käyttöön, raha-asioiden hoitamiseen ja kotiaskareista suoriutumiseen. Stressiä kokeneilla oli vanhuudessa myös enemmän kävelyvaikeuksia kuin henkilöillä, jotka eivät olleet stressistä kärsineet.

Kulmalan mukaan kaikki löydetyt stressioireet korreloivat suoraan työn kuormittavuuteen ja haittatekijöihin. Oireisto ei myöskään johdu mielenterveysongelmista, sillä erilaisten masennusoireiden ja mielenterveysongelmien vaikutus stressioireiluun otettiin huomioon analyyseissa.

– Yhteyttä keski-iän stressin ja vanhuuden heikentyneen toimintakyvyn välillä voi selittää moni asia. Joiltain osin yhteys voi selittyä stressiä kokeneiden suuremmalla sairastavuudella, vähemmällä liikunnan harrastamisella ja muilla epäterveellisillä elämäntavoilla. Nämä eivät kuitenkaan selittäneet yhteyttä täysin, Jenni Kulmala sanoo.

Hänen mukaansa onkin mahdollista, että stressi on yhteydessä eri mekanismien välityksellä biologisiin vanhenemisprosesseihin ja voi siten nopeuttaa ihmisen vanhenemista ja toimintakyvyn heikentymistä.

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.