Uniapnean CPAP-hoito parantaa astman tasapainoa

Mitä vaikeampi astma ja uniapnea, sitä parempi on hoitotulos.

Astmalla ja uniapnealla on vaikuttanut olevan jonkinlainen yhteys. Astman hyvä hoitotasapaino lievittää uniapneaa ja päinvastoin. Näyttö asiasta on kuitenkin ollut joko ristiriitaista tai heikkoa.

Espanjalainen tutkimusryhmä selvitti, miten CPAP eli ylipainehoito auttaa myös astmaan. Tutkimukseen osallistui 99 astmapotilasta, joilla oli samanaikaisesti vähintään keskivaikea uniapnea. Vertailuryhmänä toimivat potilaat, jotka eivät saaneet CPAP-hoitoa, eli potilaita ei satunnaistettu. Tutkimus kesti 6 kuukautta

CPAP-hoito paransi astman tasapainoa, oireilu väheni ja elämänlaatu parani. Parhaat tulokset nähtiin potilailla, joilla oli keskivaikea tai vaikea astma tai vaikea uniapnea ja painoindeksi 34,5 kg/m2. Oireilu väheni ja etenkin astmaan liittymättömät asiat (närästys ja röyhtäily) helpottivat. Hyvässä astmatasapainossa oli tutkimuksen alussa 28 % ja lopussa 38 %. Samalla huonossa tasapainossa olevien osuus pieneni 41 %:sta jopa 17 %:iin. Astman pahenemisvaiheet vähenivät myös. Tietenkin myös uniapneaan liittyvät mittarit paranivat ja nukahtelutaipumus lieveni.

Hyvässä tutkimusasetelmassa osoitettiin, että potilailla, joilla on sekä astma että uniapnea, astman tasapaino paranee CPAP-hoidolla astman hoitoa muuttamatta. Todennäköisesti uniapnean aiheuttama inflammaatio lievittyy ja näin myös keuhkoputkien supistusherkkyys vähenee. Mitä vaikeampi astma ja mitä vaikeampi uniapnea, sitä parempi on hoitotulos CPAP-hoidolla. Jos astma ei hoidu normaalihoidoilla ja painoindeksi on suurentunut, on tietenkin mietittävä laihdutusta, mutta uniapnean diagnosointi ja hoito ovat myös tärkeitä.

Lähde: Asthma outcomes improve with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnea. Serrano-Pariente J, Plaza V, Soriano JB ym. Allergy, verkossa ensin 12.10.2016, doi: 10.1111/all.13070

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 51–52/2016