Uudistus tuo 15 sote-aluetta

Hallituksen lauantainen sopu sote-uudistuksesta tuo mukanaan 18 itsehallintoaluetta, 15 sote-aluetta ja valinnanvapauslainsäädännön.

Hallitus pääsi lauantaina kovan väännön jälkeen sopuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä. Hallitus päätti perustaa 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta.

Ne kolme itsehallintoaluetta, jotka eivät muodosta omaa sote-aluetta, järjestävät sote-palvelut sopimalla yhdessä jonkin toisen itsehallintoalueen kanssa. Se, mitkä itsehallintoalueet eivät muodosta omaa sote-aluetta, määritellään laissa.

Itsehallintoalue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa. Se voi myös käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita.

12 laajaa päivystyssairaalaa

Laajamittaista palvelua ympärivuorokautisesti tarjoavia päivystyssairaaloita tulee uudistuksen myötä olemaan 12. Kaikissa nykyisissä keskussairaaloissa säilyy silti päivystystoimintaa, mutta suppeammassa muodossa.

Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen mukaan käyttäjä voi valita palveluiden tuottajan julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden joukosta. Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valinnanvapauden laajentamisen valmistelu käynnistyy tässä kuussa.

Valtio ohjaa

Itsehallintoalueille tulee yhteisiä tukipalveluja. Esimerkiksi toimitilapalvelut ja tietotekniikka tulevat yhteisen tahon toteutettaviksi. Itsehallintoalueiden omistama yhteishankintayksikkö hoitaa kilpailutuksen alueiden päättämissä hankinnoissa.

Lue lisää: Valittujen lupaukset

Itsehallintoalueet tekevät STM:lle ehdotuksen alueensa järjestämispäätökseksi. Valtioneuvosto tekee ehdotusten ja niistä käytyjen neuvottelujen pohjalta päätöksen.

Valtioneuvosto päättää myös valtakunnallisten ja alueellisten erityisyksiköiden, yliopistollisten sairaaloiden ja muiden osaamiskeskusten tehtävistä ja työnjaosta.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Myös monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva lainsäädäntö aiotaan saada valmiiksi samassa aikataulussa.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Sami Perttilä