Vahvoista statiineista munuaisvaurion riski

Vahvoja statiineja käyttävät joutuivat todennäköisemmin sairaalahoitoon akuutin munuaisvaurion takia kuin miedompia statiineja käyttävät.

Vahvojen statiinien käyttö on yhteydessä suurentuneeseen akuutin munuaisvaurion riskiin, todetaan BMJ:ssa julkaistussa tutkimuksessa. Vahvoja statiineja käyttävät joutuivat 34 % todennäköisemmin sairaalahoitoon munuaisvaurion takia 120 päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, kuin miedompia statiineja käyttävät.

Retrospektiivisessa tutkimuksessa huomioitiin 10 vuoden aineistosta yli 2 miljoonaa yli 40-vuotiasta potilasta, joille oli aloitettu statiinihoito. Heistä lähes 700 000 sai vahvaksi luokiteltua lääkettä: vähintään 10 mg rosuvastatiinia, 20 mg atorvastatiinia tai 40 mg simvastatiinia. Noin 60 000 potilaalla oli krooninen munuaistauti.

Akuutin munuaisvaurion takia sairaalahoitoon joutui yli 6 500 potilasta, joista lähes joka kolmas sairasti kroonista munuaistautia. Kroonista munuaistautia sairastavilla akuutin munuaisvaurion riski oli heikommin yhteydessä käytössä olevan statiinin vahvuuteen kuin muilla: vahva lääke lisäsi akuutin munuaisvaurion riskiä 10 %.

Tutkijoiden mukaansa olisi tärkeää pystyä tunnistamaan ne potilaat, joille vahvat statiinit aiheuttavat enemmän riskejä kuin hyötyä. He arvioivat, että munuaisvaurion riski saattaa johtua statiineihin liitetystä rabdomyolyysiriskistä tai niiden koentsyymi Q10:n tuotantoa estävästä vaikutuksesta.

Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia. Useimmissa satunnaistetuissa tutkimuksissa on arvioitu vain miedompien statiinien vaikutuksia.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.