Valinnanvapauden lausuntoaika on loppumetreillä

Lakiluonnos kerää sekä kritiikkiä että kiitosta.

Hallituksen valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen lausuntoaika on loppumetreillä. Lausuntokierros päättyy perjantaina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja organisaatiot julkistavat parhaillaan ahkerasti lausuntojaan esityksestä. Moni lausunto sisältää kritiikkiä, mutta myös myönteisiä näkemyksiä löytyy.

Helsinki

Helsingin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että ehdotettuun valinnanvapauslakiin perustuva monituottajamalli ei välttämättä paranna palvelujen saatavuutta edes suurimmissa maakunnissa. Se saattaa heikentää paljon palveluja tarvitsevien hoidon laatua.

Kaupunginhallituksen mukaan esitys ei huomioi rakenteellista eikä ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa eikä edistä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin.

Suomen Yrittäjät

Yrittäjät katsovat, että luonnos on toteuttamiskelpoinen ja mahdollistaa yrittäjien tuottamat sote-palvelut. Vain muutama korjaus tarvitaan.

Yrittäjien mielestä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat parhaita keinoja toteuttaa laaja valinnanvapaus. Niiden käyttöönotto parantaa sekä yksilön oikeutta vaikuttaa omaan elämäänsä että kotimaisten pienten ja keskisuurten sote-yritysten mahdollisuuksia tuottaa palveluja eri puolilla Suomea.

– Sote-uudistus on vietävä maaliin. Se on hallituksen tärkein hanke koko vaalikaudella. Hallituksen onnistumista mitataan sote-hankkeen onnistumisella, puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ilmaisee lausunnossaan, että hallituksen valinnanvapausesitystä ei voi hyväksyä sellaisenaan. Erityisesti asiakassetelipykälät on valmisteltava uudelleen. SOSTEn mielestä uusi valinnanvapausesitys on osin edellistä esitystä parempi, osin heikompi.

SOSTEn mukaan maakunnille tulisi antaa valtuudet päättää valinnanvapauden edistämisestä alueellaan mahdollisimman joustavasti. Maakunnan päätösvalta on säilytettävä niiden omien erityispiirteiden huomioimisessa.

PSHP

Lue lisää: Valittujen lupaukset

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan esitys sisältää merkittäviä epäkohtia ja vaarantaa päivystävän sairaalan toimintaedellytykset.

– Asiakassetelin käyttö nyt esitetyssä laajuudessa vaikeuttaa päivystysvalmiuden ylläpitämistä, lisää kustannuksia sekä johtaa merkittävästi nykyisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrän laskuun. Pitkällä aikavälillä sairaaloiden tuotannon siirtyminen yksityisille toimijoille haittaisi myös erikoislääkärien koulutusta. Yliopistosairaaloiden keskeinen tehtävä eli tutkimus ja opetus vaarantuisivat, sairaanhoitopiirin hallitus summaa lausunnossaan.

HUS

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan esitetty valinnanvapauden ulottaminen erikoissairaanhoitoon uhkaa vaarantaa vakavasti sairaiden potilaiden palvelujen saatavuuden ja laadun.

– Lakiehdotuksesta seuraisi erittäin todennäköisesti nykyisen palvelutuotannon selvä supistuminen. Päivystyksellinen toiminta loppuisi todennäköisesti Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa ja myös muu palvelutuotanto vähenisi.

HUS huomauttaa, että terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole laskenut kustannuksia niissä maissa, joissa sitä on lisätty.

– Vaikka HUS:n lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on hyvin kriittinen, ei se tarkoita, että HUS suhtautuisi kielteisesti valinnanvapauteen. Valinnanvapauden toimeenpanon tulee kuitenkin olla vaiheittaista ja hallittua eikä se saa missään olosuhteissa vaarantaa asukkaiden terveydelle kriittisiä päivystyspalveluja, lausunnossa todetaan.

Lääkäriliitto julkistaa lausuntonsa loppuviikosta.

Miia Soininen

Kuva: Sami Perttilä