Vanhukset eivät tokene tehohoidon jälkeen

Vanhukset eivät tokene tehohoidon jälkeen Kuva 1 / 1

Tehohoitoon joutuneiden vanhusten kunto palautuu vain harvoin tehohoitoa edeltäneelle tasolle. Tämä pitäisi ottaa huomioon tehohoidon suunnittelussa ja sen jälkeisessä kuntoutuksessa.

Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin vanhusten kuntoa ennen ja jälkeen tehohoidon.

Vanhusten kuntoa arvioitiin prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa seuraamalla 754:n kotona asuvan yli 70-vuotiaan kykyä tehdä kodin askareita ja pitää itsestään huolta. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, ovatko he hyväkuntoisia, kohtuullisessa kunnossa vai huonokuntoisia.

Tehohoidon vaikutuksia arvioitiin 291:n tehohoitoon joutuneen potilaan perusteella. Heidän kuntonsa kehitystä ja kuolleisuuttaan seurattiin vuoden ajan tehohoitoon joutumisen jälkeen. Tutkittavien keski-ikä oli 83,7 vuotta. Tutkituista 29,6 prosenttia kuului hyväkuntoisten ryhmään, 44 prosenttia kohtuullisessa kunnossa oleviin ja 26,5 prosenttia huonokuntoisiin ennen tehohoitoon joutumista.

Tehohoitoon joutuneista 24,1 prosenttia kuoli pian tehohoitoon joutumisen jälkeen eli sairaalassa tai 30 päivän aikana sairaalaan joutumisen jälkeen. Tehohoidon jälkeen 20,8 prosenttia potilaista oli hyvässä kunnossa, 28,1 prosenttia kohtuullisessa kunnossa ja 51,1 prosenttia huonossa kunnossa.

Hyväkuntoisista neljännes päätyi huonoon kuntoon tai kuoli pian tehohoidon jälkeen. Kohtuullisessa kunnossa olleista 39,5 prosenttia päätyi huonoon kuntoon, yli neljännes kuoli. Huonokuntoisista kolmannes kuoli pian tehohoidon jälkeen. Loput pysyivät huonokuntoisina.

Kaiken kaikkiaan yli puolella tutkituista kunto huononi tehohoidon jälkeen tai he kuolivat. Hyväkuntoisista kuoli vuoden seuranta-aikana 18, 6 prosenttia, kohtuullisessa kunnossa olevista 44,5 prosenttia ja huonokuntoisista 67,5 prosenttia. Kohtuullisessa kunnossa ennen tehohoitoa olleiden kuolleisuus kaksinkertaistui seuranta-aikana ja huonossa kunnossa olevien kolminkertaistui.

Tutkijat toteavat, että tehohoitoon joutuminen heikentää pysyvästi vanhusten toimintakykyä ja lisää kuolleisuutta tehohoitoon joutumisen syystä riippumatta. Tämä pitäisi ottaa huomioon kun hoidon riskejä arvioidaan. Kunnon huononemisen todennäköisyys pitäisi ottaa huomioon myös suunniteltaessa potilaiden kuntoutusta tehohoidon jälkeen.

Lähde:
Jama Internal Medicine: Functional Trajectories Among Older Persons Before and After Critical Illness

Hertta Vierula
Kirjoittaja on Lääkärilehden toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi