Verenpainelääkityksen lopettaminen ei vaikuta iäkkäiden muistiin

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, etteivät verenpainelääkkeet nopeuta eivätkä hidasta muistiongelmien etenemistä.

Verenpaineen alhaisuus saattaa iäkkäillä heikentää muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja ja tämän vuoksi verenpainelääkkeiden on pelätty lisäävän iäkkäiden muistiongelmia. Tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella pelko vaikuttaisi kuitenkin turhalta.

Hollantilaisten tulokset perustuvat kokeeseen, jossa lähes neljäsataa yli 75-vuotiasta lievästä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymästä kärsivää satunnaistettiin joko lopettamaan verenpainelääkitys tai jatkamaan sitä neljän kuukauden ajan.

Lääkityksen lopettaneiden systolinen ja diastolinen verenpaine nousivat seurannan aikana enemmän kuin potilaiden, jotka jatkoivat lääkityksellä. Ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu lainkaan eroja muistin eikä muiden mielentoimintojen heikentymisessä eikä mielialassa tai yleisessä toimintakyvyssä.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, etteivät verenpainelääkkeet nopeuta eivätkä hidasta muistiongelmien etenemistä. On kuitenkin mahdollista, että vaikutuksia syntyy, jos iäkkään verenpaine laskee jonkin tietyn rajan alle. Iäkkäille verenpaineen kohoaminen ei joka tapauksessa ole samanlainen terveysriski kuin nuoremmille.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Lue myös:
Korkea verenpaine saattaa ennakoida diabetesta
Valtimotautien ehkäisy yhdellä pillerillä on ongelmallista

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2015.4103

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.