Voiko kuoleman todeta etänä?

Kuoleman toteaminen virka-ajan ulkopuolella tuottaa pulmia, kun päivystyksiä on keskitetty. Ohjeet ovat Valviran mukaan muotoutuneet kirjaviksi.

STM:n oppaassa 2004:5 Kuoleman toteaminen esitetään toive, että terveydenhuollon toimintayksiköt laatisivat kuoleman toteamisessa noudatettavista menettelytavoista opasta täydentävät ohjeet, joissa otetaan huomioon myös ruumiin kuljetuksen järjestäminen. Valviran tietoon on tullut, että ministeriön toiveen mukaisesti menettelytapaohjeita on laadittu, mutta sisällöltään ne ovat muotoutuneet kirjaviksi.

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain mukaan kuolemasta on viipymättä ilmoitettava joko poliisille tai lääkärille – ilmoitukset tehdään yleensä puhelimitse. Kuolemansyyn selvittämisestä annetussa asetuksessa sanotaan lisäksi, että ensisijaisesti kuolemasta ilmoitetaan potilasta hoitaneelle lääkärille. Sekä lääkäri että poliisi ovat vastuullisia ja toimivaltaisia ottamaan vastaan ilmoituksen, käynnistämään kuoleman toteamismenettelyn ja aloittamaan kuolemansyyn selvityksen. Kuoleman toteamisessa asetuksen mukaan toimivaltainen on lääkäri.

Millaisia ongelmia kuoleman toteamisessa esiintyy, ylilääkäri Terttu Särkioja Valvirasta?

– Kuoleman toteaminen säädösten edellyttämällä tavalla on ongelmallista monin paikoin. Pulmia syntyy erityisesti silloin, kun kuolema pitäisi todeta virka-ajan ulkopuolella ja päivystysaikaan varsinkin nyt, kun päivystyksiä on keskitetty, sillä etäisyydet voivat olla pitkiä. Ongelmia on ilmennyt myös yksiköissä, joissa lääkäri käy harvoin.

Voiko kuoleman todeta puhelimitse?

– Kuoleman toteaminen edellyttää elottomaksi menneen henkilön tutkimista, mm. kuolemanmerkkien ja vammojen olemassaolon selvittämistä. Kuolemaa ei siis voi todeta etäyhteydellä.

Miten ongelmatilanteissa pitäisi toimia?

– Suositeltava menettelytapa on se, että kuolemasta soitetaan lääkärille ja lääkäri ottaa vastuun siitä, miten menetellään. Kun kuolema on sattunut kotona, tilanteet vaihtelevat. Joskus on tärkeää saada tieto nopeasti poliisille, toisinaan taas lääketieteellinen selvitys riittää. Kotona olevien saattohoitopotilaiden tilanteessa menettelytavoista on mahdollista sopia ennakoivasti.

Onko kuoleman toteamista koskeviin säädöksiin odotettavissa muutoksia?

– Säädöksissä on jonkin verran ristiriitaisuuksia. STM on asettanut asiaa pohtimaan työryhmän, ja se on todennut väliraportissaan säädösmuutosten tarpeet. Valtakunnallisia, uusia säädöksiä ei ole vielä saatu.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/14.