Uusi tutkimuslöydös: keliakialla ja munuaissairauksilla on yhteys

Keliakiaa sairastavien riski munuaissairauksiin 19-kertainen.

Uusimman tutkimuksen mukaan viideltä prosentilta munuaissairaista potilaista löytyi viitteitä keliakiasta.
Adobe/AOP
Uusimman tutkimuksen mukaan viideltä prosentilta munuaissairaista potilaista löytyi viitteitä keliakiasta.

Keliakian ja yleisimmän munuaiskerästulehduksen, IgA-nefropatian, välillä on todennäköisesti yhteys.

Uusimman tutkimuksen mukaan viideltä prosentilta munuaissairaista potilaista löytyi viitteitä keliakiasta, potilailla oli tiedossa oleva keliakia tai keliakiavasta-ainetasot olivat koholla. Mununaiskerästulehdusta sairastavista yli kahdeksalta prosentilta havaittiin kyseinen autoimmuniteetti.

Yli tuhat keliakiaa sairastavaa henkilöä käsittävässä rekisteritutkimuksessa taas ilmeni, että keliakiaa sairastavien riski IgA-nefropatiaan oli 19-kertainen verrokkihenkilöihin nähden. Ihokeliakiaa sairastavilla suurentunutta riskiä ei havaittu.

Keliakian ja munuaissairauksien mahdollinen yhteys olisi tärkeää muistaa lääkärin tehdessä tutkimuksia.

Sisätauteihin erikoistuva lääkäri Rakel Nurmi tutki väitöskirjassaan keliakian ja munuaistautien yhteyttä.

Rakel Nurmi. Kuva: Marjaana Malkamäki
Marjaana Malkamäki
Rakel Nurmi. Kuva: Marjaana Malkamäki

Muista yhteys kliinisessä työssä

Maailmalla on tutkittu samaa aihepiiriä jonkin verran. Osa tutkimuksista osoittaa yhteyden tautien välillä, osassa taas yhteyttä ei ole löytynyt. Tautien yhteyttä selittävät mekanismit ovat vielä avoimet.

– Väitöskirjani perusteella yhteys keliakian ja IgA-nefropatian välillä näyttää todennäköiseltä. Jatkossa tarvitaan lisää laajoja tutkimuksia aiheesta, Nurmi toteaa.

Keliakian ja IgA-nefropatian mahdollinen yhteys olisi tärkeää muistaa lääkärin tehdessä tutkimuksia.

– Keliakiapotilailta voisi olla järkevää tarkastaa kreatiniiniarvo ja virtsanäyte. IgA-nefropatiapotilaille taas voisi tehdä kudostransglutaminaasivasta-ainetestin keliakian seulomiseksi. Testit ovat edullisia ja helposti saatavilla olevia, Nurmi toteaa.

– Sairauksien välillä on todennäköinen yhteys. Jos mahdollinen liitännäissairaus löydettäisiin aiemmin, hoito voisi tehostua ja potilaat voida paremmin.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.