Diabetes kuriin diabeteskeskusten avulla

Diabetesliiton puheenjohtaja Jaakko Pihlajamäki muistuttaa, että tyypin 1 diabeteksen hoito vaatii usein monen eri ammattialan syvällistä osaamista, joka voitaisiin toteuttaa osaamisyksikköverkostolla.

Diabetesliiton mukaan diabeteksen hoito olisi keskitettävä sekä sote-alueille perustettaviin diabetesosaamiskeskuksiin että alueellisiin diabeteskeskuksiin ja verkostoihin.

Diabetesliiton puheenjohtaja Jaakko Pihlajamäen mukaan hoitomenetelmät ovat kehittyneet hyvin, mutta tyypin 1 diabeteksen hoitotulokset eivät ole osaamista vastaavalla tasolla.

– Tämän vuoksi monet diabeetikot saavat lisäsairauksia, jotka hyvällä hoidolla olisivat vältettävissä, hän harmittelee.

Pihlajamäki muistuttaa, että tyypin 1 diabeteksen hoito vaatii usein monen eri ammattialan syvällistä osaamista, joka voitaisiin toteuttaa osaamisyksikköverkostolla.

– Suomessa on erittäin hyvää diabeteksen hoidon osaamista, mutta se ei ole kaikkien sitä tarvitsevien saavutettavissa.

Liiton mukaan on taloudellisesti järkevää hoitaa diabeetikkoja niin, että lisäsairauksien ilmaantuminen saadaan estettyä tai siirrettyä mahdollisimman pitkälle.

Vastaava malli on jo toiminut pääkaupunkiseudulla vuoden ajan. Espoon diabeteskeskus on rikkonut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajat ja keskittänyt kolmen kunnan diabeteshoidon yhteen pisteeseen.

Liiton mukaan Espoossa diabeteshoitajien määrä on kasvatettu ja lääkärikäyntejä vähennetty. Jonot ovat lyhentyneet, ja keskuksessa vuorottelevat perusterveydenhuollon lääkärit ovat innostuneet levittämään osaamista terveysasemilleen.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Lähde:
Diabetesliitto

Kuva:
Pixmac