Kuka vastaa hiihtokeskuksen turvallisuudesta?

Rovaniemen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta on käynyt tarkastamassa Ylläksen rinnekeskuksen 18. helmikuuta 2015 tapahtuneen lasketteluonnettomuuden takia.

Hiihtolomalla moni suuntaa kohti hiihtokeskuksia. Kuka vastaa siitä, että keskuksissa on turvallista liikkua?

Lain mukaan toiminnanharjoittaja, kuten rinnekeskuksen omistava yhtiö, vastaa keskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan, mutta myös laskettelija voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Laskettelijan tulisi valita oman taitotasonsa mukainen rinne, käyttää kypärää ja noudattaa keskuksen sääntöjä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) turvallisuusinsinööri Jaakko Lahtisen mukaan hiihtokeskus vastaa siitä, että rinteet ovat kunnossa, rakenteet turvallisia ja opasteet selkeitä.

– Keskuksen tulee myös valvoa rinnesääntöjen noudattamista. Mahdolliset vaaran paikat pitää merkitä ja huolehtia, etteivät laskettelijat epähuomiossa päädy esimerkiksi erikoissuorituspaikoille tai hoidettujen rinteiden ulkopuolelle. Asiakkaille on annettava kaikki turvallisuuden kannalta tarvittavat ohjeet, kuten tieto eri rinteiden vaativuustasoista, hän sanoo.

– Laskettelijan tulee puolestaan noudattaa hiihtokeskuksen ohjeita ja rajoituksia rinteissä liikkumisesta ja hissien turvallisesta käytöstä.

Kunnat valvovat oman alueensa kuluttajapalveluja ja valtakunnallisesti toimintaa ohjaa Tukes. Rovaniemen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta on käynyt tarkastamassa Ylläksen rinnekeskuksen 18. helmikuuta 2015 tapahtuneen lasketteluonnettomuuden takia. Onnettomuudessa menehtyi nuori poika. Tarkastushavaintojen, poliisin tutkinta-aineiston ja muun tapaukseen liittyvän aineiston perusteella Tukes tulee osaltaan arvioimaan, onko tarpeen tarkentaa esimerkiksi hiihtokeskusten ohjeistuksia turvallisuuden varmistamisesta.

Lähde:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta