Liikunta on parasta lääkettä keuhkoahtaumatautiin

Molempien ryhmien potilaita käskettiin liikkumaan 30 minuuttia enemmän päivässä ja he saivat askelmittarit. Lisäksi toista ryhmää kehotettiin kävelemään 3 000 askelta enemmän ja vähintään 9 000 askelta päivässä.

Keuhkoahtaumatautipotilaan liikkuminen vähenee jo taudin alkuvaiheessa, kun potilas kokee hengästyvänsä tavallista herkemmin. Hänen pitäisi ­kuitenkin tehdä juuri päinvastoin. 
Näyttö liikunnan ja kuntoutuksen ­merkityksestä keuhkoahtaumataudin hoidossa vahvistuu koko ajan.

Chileläiset tutkijat satunnaistivat satakunta keskivaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa ­potilasta kahteen tutkimusryhmään. Molempien ryhmien potilaita käskettiin liikkumaan 30 minuuttia enemmän päivässä ja he saivat askelmittarit. Lisäksi toista ryhmää kehotettiin ­kävelemään 3 000 askelta enemmän ja vähintään 9 000 askelta päivässä.

Tutkimuksen alussa ryhmät eivät eronneet toisistaan ja kummassakin ryhmässä askelmäärä oli keskimäärin 4 000 askelta päivässä, mikä kuvaa selvää fyysistä inaktiivisuutta. Potilaat kävivät kontrollissa kuukausittain kolmen kuukauden ajan.

Chileläiset potilaat kunnioittavat ­lääkäriään – askelmäärän lisäykseen kehotettu tutkimusryhmä käveli 3 080 askelta enemmän päivässä. Ilmeisesti askelmittarin mittaama askelmäärä myös motivoi liikkumaan.

Vertailuryhmän askelmäärä kasvoi vaatimattomat 138 askelta päivässä. Tutkimus­ryhmän elämänlaatu parani erittäin merkittävästi: SGRQ-pisteet vähenivät 8,8 pistettä (merkitsevän raja on 
4 ­pistettä) ja keuhkoahtaumataudin arviointitestin (CAT) pisteet vähenivät 3,5 pistettä (merkitsevän raja on 
2 pis­tettä).

Keuhkoahtaumapotilaat saatiin 
siis liikkumaan hyvin yksinkertaisella menetelmällä. Tutkimustulos on 
erittäin hyvin sovellettavissa 
Suomeen, paitsi talvikuukausina. Kaikkien keuhko­ahtaumapotilaiden 
olisi syytä hankkia askelmittari tai 
viime joulun hittilahja aktiivisuusmittari ja lisätä liikkumistaan 3 000 askeleella, jos askelmäärä on pieni.

Mendoza L, Horta P, Espinoza J ym. Pedometers to enhance physical activity in COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J 2015;45:347–54.

Kirjoittanut:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia