Liikunta parantaa elämänlaatua syövän jälkeen

Liikunta vähentää sairauteen liittyvää ahdistusta ja parantaa kehonkuvaan liittyviä ajatuksia. Sillä oli suotuisia vaikutuksia myös tunne-elämän hallintaan, seksuaalisuuteen, unihäiriöihin ja sosiaaliseen toiminta­kykyyn.

Väestöön kuuluu yhä enemmän syövästä toipuneita potilaita, joiden elämänlaatua syöpä on heikentänyt. Yhdysvalloissa arvioidaan, että 3–4 % väestöstä on joskus sairastanut syövän. Elämänlaadun heikkeneminen liittyy joko syöpäsairauteen tai hoitomuotojen toksisuuteen. Elämänlaadun heikentymisen taustalla voi olla fyysisiä rajoitteita tai väsymystä, psykologisia seurauksia sekä muutoksia sosiaa­lisessa toimintakyvyssä ja vuorovaikutuksessa.

Cochrane-tutkijoiden tavoitteena oli selvittää, miten liikuntainterventioiden avulla voidaan vaikuttaa syövästä parantuneiden elämänlaatuun. Systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan 40 tutkimusta, joissa kaikkiaan 3 694 osallistujaa oli satunnaistettu joko liikunta­interventioon tai vertailuryhmään. Tavallisimmat sairastetut syöpätaudit tutkituilla olivat rintasyöpä, paksusuolen syöpä, pään ja kaulan alueen kasvaimet ­sekä lymfooma. Liikuntainterventiot olivat moninaisia, esimerkiksi voima- ja kestävyysharjoittelu, kävely, pyöräily, jooga ja taiji.

Katsauksen mukaan liikunta näyttää parantavan elämänlaatua syövästä toipuneilla potilailla. Liikunta vähentää sairauteen liittyvää ahdistusta ja parantaa kehonkuvaan liittyviä ajatuksia. Sillä oli suotuisia vaikutuksia myös tunne-­elämän hallintaan, seksuaalisuuteen, unihäiriöihin ja sosiaaliseen toiminta­kykyyn. Se vähensi väsymystä, ahdistuneisuutta ja kipua, ja nämä vaikutukset tulivat esiin liikuntaohjelman aikana ja sen jälkeen. Vaikutusta ei sen sijaan osoitettu ajattelukykyyn tai siihen, miten tutkitut osallistuivat yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tutkimusten asetelmien, liikuntamuotojen ja elämänlaadun mittarien erilaisuus vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Pitkäaikaisvaikutuksista tarvitaan myös lisää näyttöä. Vaikka liikunnan sopivaan määrään ja yksittäisten liikuntamuotojen vaikutuksiin liittyy edelleen kysymyksiä, näyttää yhä selvemmältä, että liikunta on tärkeä osa syöpäpotilaiden jatkohoitoa. Elämänlaadun paraneminen on yh­teydessä myös eliniän pitenemiseen.

Mishra SI, Scherer RW, Geigle PM ym. Exercise interventions on health-related quality of life for cancer survivors. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007566. DOI: 10.1002/14651858.CD007566.pub2.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 43/12.