Masennus pahentaa kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä

Masennus haittasi tuoreen tutkimuksen mukaan etenkin työmuistia, episodista muistia ja toiminnanohjausta.

Masennus heikentää iäkkäiden kognitiivisia mielentoimintoja, mutta tarkka syy tälle on jäänyt epäselväksi. Tuoreen tutkimuksen perusteella vaikutus saattaa seurata mm. työmuistin ja episodisen eli tapahtumamuistin huonontumisesta.

Tutkimus perustuu 104 kognitiivisesti terveen, 66 lievää kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potevan ja 89 varhaista Alzheimerin tautia sairastavan terveystietoihin.

Kognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien mielentoimintojen heikentymää potevien mielentoiminnot olivat heikentyneet enemmän, jos heillä oli lisäksi masennusoireita. Analyysin perusteella masennus haittasi heillä etenkin työmuistia, episodista muistia ja toiminnanohjausta, mikä puolestaan näkyi kognitiivisia toimintoja kokonaisuudessaan arvioivissa mittauksissa.

Kognitiivisesti terveiden ja Alzheimer-potilaiden oireisiin masennusoireet eivät tässä tutkimuksessa vaikuttaneet.

Tutkimus julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä

Kognitiivisten mielentoimintojen heikentymällä tarkoitetaan varsinaista dementiaa lievempää muistin ja muun tiedonkäsittelyn heikentymistä. Tämä ilmenee mm. tarkkaavuuden, hahmottamisen, arkitoimintojen ohjaamisen tai abstraktin ajattelun ja kielellisten kykyjen huonontumisena.

Suomessa kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt arviolta 120 000 henkilöllä ja suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Lähde:
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2016;DOI:10.1136/jnnp-2016-314191

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia