Mielenterveyden häiriöt yhteydessä pahoinpitelyn riskiin

Väitöstutkimus selvitti pahoinpitelylle altistavia tekijöitä psykiatrisessa sairaalahoidossa olleilla nuorilla.

Adobe/AOP

Ahdistuneisuushäiriö ja itsensä vahingoittaminen ovat pojilla väitöstutkimuksen mukaan yhteydessä suurentuneeseen riskiin joutua pahoinpidellyksi.

Tytöillä pahoinpitelyn riskiä lisäävät kiusaaminen, sijoitettuna asuminen sekä persoonallisuushäiriöt. Myös aggressiivisuuden ja rikollisuuden havaittiin olevan yhteydessä pahoinpidellyksi joutumiseen. 

LL Lauri Oulasmaa selvitti väitöstutkimuksessaan sairaalahoitoa vaatineille fyysisille ja seksuaalisille pahoinpitelyille altistavia tekijöitä psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla. Tutkimukseen osallistui 508 iältään 13–17-vuotiasta nuorta, jotka olivat hoidossa psykiatrisella akuuttiosastolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2001–2006.

Joka seitsemäs pahoinpideltiin sairaalaan

Osastojakson aikana nuoret haastateltiin käyttäen Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia for School-Age Children Present and Lifetime (K-SADS-PL) -haastattelua, jonka avulla määritettiin nuorten mielenterveyshäiriöt DSM-IV -diagnoosiluokituksen mukaisesti. Seurantatiedot pahoinpitelyistä johtuvista sairaalahoitojaksoista kerättiin sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä, ja rikosrekisteritiedot poimittiin Oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisteristä.

14 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista oli joutunut sairaalahoitoon pahoinpitelyn vuoksi nuoreen aikuisuuteen mennessä.

Löydöksiä voidaan hyödyntää pahoinpitelylle alttiiden nuorten tunnistamisessa kliinisessä työssä sekä suunniteltaessa heille sopivia ennaltaehkäisyinterventioita kotona, koulussa ja perusterveydenhuollossa.

LL Lauri Oulasmaan väitöstutkimus Predictive factors for exposure to severe hospital-treated physical and sexual assaults: a study of former psychiatric adolescent inpatients in Northern Finland tarkastetaan Oulun yliopistossa 17.6.2022.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.