Musiikkilääketieteen poliklinikka aloitti Turussa

Moniammatillinen konsultaatiopoliklinikka on ryhtynyt etsimään vastauksia muusikoiden terveysongelmiin Turussa.

Moniammatillinen konsultaatiopoliklinikka on ryhtynyt etsimään vastauksia muusikoiden terveysongelmiin Turussa.

Poliklinikan lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset työskente­levät ilmaiseksi. Tiimi koostuu käsi­kirurgeista, fysiatreista, ortopedistä, psykiatrista, sisätauteihin perehtyneestä yleislääkäristä, fysioterapeuteista, työterveyslääkäreistä, foniatrista, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreistä, psykologista ja puheterapeuteista.

– Poliklinikan ammattilaiset tulevat apuun, kun muusikon terveyspulmien selvittely on pattitilanteessa työterveyshuollossa, kertoo poliklinikan toinen primus motor, LT, käsikirurgian erikoislääkäri Heidi Vastamäki.

Musiikkilääketieteen poliklinikan esikuvana on Helsingissä toimiva vastaavanlainen poliklinikka.

Muusikot ovat erityisiä potilaita

Poliklinikalla potilas tutkitaan ja haastatellaan perusteellisesti. Muusikko soittaa instrumenttiaan, jotta nähdään, miten vaiva näkyy soitettaessa. Tällä tavalla selvitetään myös ergonomiaan ja soittoasentoon liittyviä pulmia. Fysioterapeutit ovat myös mukana parantamassa soittoasentoa.

Vastamäki kuvaa, että muusikot ovat erityisiä potilaita, koska heille ammatti on yleensä myös harrastus ja melkein koko elämä.

– Erityisiä he ovat myös sillä tavoin, että esimerkiksi alkava jännetupen tulehdus heikentää muusikon työn laatua merkittävästi. Monen muun ammattiryhmän työssä tällainen vaiva ei aiheuta haittaa.

Toiminta laajenee

Poliklinikan asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran kuussa. Toistaiseksi otetaan vastaan yksi potilas illassa, mutta tulevaisuudessa määrä kasvaa kahteen.

Selvittelyihin pääsevät tällä hetkellä Turun Filharmonisen orkesterin muusikot. Vastaisuudessa myös Turun konservatorion ammattimuusikoiksi opiskelevilla on mahdollisuus hakeutua moniammatilliseen arvioon.

Tämän vuoden vetäjänä ja toisena toiminnan käynnistäjänä toimii fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäri Marja Huuskonen.

– Toivomme, että saamme tulevaisuudessa mukaan myös musiikin opettajan arvioimaan opiskelijan tilannetta, hän kertoo.

Toiminnan taustalla on Suomen Musiikkilääketieteen yhdistyksen SMULY:n Turun alajaosto. Poliklinikka sai käyttönsä toimitilat Turun konservatoriosta.

Vastamäen mukaan poliklinikan toiminnassa on mukana noin 20 innokasta kollegaa.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
Toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/2016.