Päihdesairaudesta toipunut kokemusasiantuntija suuri apu asiakkaille

Päihdesairaudesta toipunut, tehtävään koulutettu kokemusasiantuntija auttaa asiakkaita vantaalaisella terveysasemalla. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yli puolet asiakkaista koki saaneensa kokemusasiantuntijalta erittäin paljon hyötyä omaan päihdeongelmaansa.

Vantaalla Korson terveysasemalla syksyllä 2012 alkaneesta ”Kokemusasiantuntija Korson terveysasemalla” -pilottihankkeesta alkaa tihkua väliaikatietoja.

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmista joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hänet on koulutettu kokemusasiantuntijan tehtävään.

Vantaan kokeilussa tutkitaan, miten alkoholismista ja masennuksesta toipuneen kokemusasiantuntijan vastaanottopalvelu sopii terveysasemalle ja miten palvelu auttaa terveysaseman päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita.

Positiivisen palautteen ansiosta kokeilu laajeni tänä syksynä Koivukylän terveysasemalle. Vastaanottopalvelu Vantaalla jatkuu ainakin vuoden 2014 loppuun.

Myös muilla paikkakunnilla on alettu hyödyntää kokemustietoa entistä enemmän kunnallisissa terveyspalveluissa.

Yksikään asiakas ei pitänyt käyntiä turhana

Asiakaskäyntejä Korson vastaanotolla on ollut yli 80. Terveysaseman asiakkailta kysyttiin vastaanotolla käyntien jälkeen, oliko heille hyötyä siitä, että kokemusasiantuntijalla on omakohtainen kokemus päihdesairaudesta, päihdepalveluista ja toipumisesta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yli puolet asiakkaista (58 %) koki saaneensa kokemusasiantuntijalta erittäin paljon hyötyä omaan päihdeongelmaansa. 36 % asiakkaista koki saaneensa hyötyä paljon ja vain 6 % vähän. Yksikään asiakas ei pitänyt vastaanotolla käyntiä turhana.

Kokemusasiantuntija selvitti ensimmäisellä käyntikerralla jokaisen asiakkaan kokonaistilanteen (fyysinen ja psyykkinen kunto, sosiaalinen ja hengellinen tilanne). Asiakkaat vastaanotolle tulivat terveysaseman lääkärien ja hoitajien ohjaamina.

Luottamuksellisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa kokemusasiantuntija antoi asiakkaalle vertaistukea ja toipumisuskoa. Asiakas sai vastaanotolla konkreettista tietoa Vantaan kaupungin päihdepalveluista, seurakunnan päihdetyöstä, hoitolaitoksista sekä paikallisista päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksistä.

Asiakkaalla oltava oma halu muutokseen

Asiakkaan halutessa kokemusasiantuntija jalkautui ja lähti asiakkaan mukaan A-klinikan päivystykseen, AA-ryhmiin, Vantaan A-kiltaan tai muihin päihdetoipujia tukeviin yhdistyksiin ja palveluihin.

– Kokemusasiantuntija ei voi raitistaa ketään. Kokemusasiantuntija voi olla tukena. Asiakkaalla on oltava selkeä tavoite ja oma halu muutokseen. Asiakkaan on kannettava oma vastuu toipumisesta, korostaa kokemusasiantuntijan työtä Korson terveysasemalla tekevä Hannu Ylönen (kuvassa yhdessä terveydenhoitaja Anita Hartikaisen kanssa).

– Omat sairastumis- ja toipumiskokemukset sekä hyvä kuuntelutaito ovat kokemusasiantuntijan tärkeimmät työkalut vertaistukityössä, Ylönen sanoo.

Kokeiluhankkeen toteuttaa Mielen avain / Vantaalaisen hyvä mieli -hanke yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Auli Saukkonen

Lisää aiheesta:
Kokemusasiantuntija kannustaa päihdekuntoutukseen