Päivittäistoimiin liitetty tasapainoharjoittelu vähentää vanhusten kaatumisia

Kaatumisten ja murtumien ehkäisy on keskeistä vanhusten hoidossa. Vuoden aikana noin kolmannes 65 vuotta täyttäneistä kaatuu, puolet heistä toistuvasti.

Liikuntaharjoittelun tiedetään voivan vähentää vanhusten kaatumisriskiä. Australiassa selvitettiin kahden erilaisen liikuntaintervention vaikutuksia.

Tutkimukseen osallistui 317 vanhusta (keski-ikä 83 v), jotka olivat kaatuneet vähintään kahdesti edeltävän vuoden aikana tai olivat saaneet vakavan vamman kaatumisesta. Muistisairaita ei otettu mukaan tutkimukseen. Joukko jaettiin kahteen interventioryhmään ja yhteen vertailuryhmään.

Toisessa interventiossa opeteltiin ­LIFE-ohjelma, jossa tasapainoharjoituksia integroidaan jokapäiväisiin toimiin, esimerkiksi tehdään keittiötöitä tandem-seisoma-asennossa tai kuljetaan välillä sivuttain tai nousemaan varpaille tai kantapäille. Perinteisessä interventiossa tehtiin liikuntaharjoituksia, joiden tiedetään vähentävän kaatumisriskiä, esimerkiksi vahvistamalla alaraajojen lihaksia nilkkapainojen avulla tai kävelemällä kolmasti viikossa. Interventioryhmissä harjoitteluohjelma opetettiin seitsemällä kotikäynnillä ja oppimista ja sitoutumista vahvistettiin puhelinsoitoin. Vertailuryhmässä oli kolme venyttelysessiota. Kaatumisia mitattiin itse täytettävin ­kalenterein.

Vuoden seurannassa LIFE-ohjelman ryhmässä oli 172 kaatumista, perinteistä ohjelmaa seuranneilla 193 ja verrokeilla 224 kaatumista (ilmaantuvuudet 1,66, 1,9 ja 2,28). LIFE-ohjelmalla saavutettiin merkitsevä kaatumisten väheneminen vertailuryhmään nähden (ilmaantuvuuden RR 0,69, 95 %:n LV 0,48–0,99), mutta perinteinen ohjelma ei tuonut merkitsevää eroa (ilmaantuvuuden RR 0,81, 95 %:n LV 0,56–1,17). LIFE-ohjelman harjoitelleilla myös tasapaino, lihasvoima ja päivittäinen toimintakyky paranivat verrokkeihin nähden. LIFE-ohjelman ryhmässä kaksi kolmesta seurasi ohjelmaa, kun taas perinteiseen ohjelmaan sitoutuminen merkitsevästi vähäisempää.

Kaatumisten ja murtumien ehkäisy on keskeistä vanhusten hoidossa. Vuoden aikana noin kolmannes 65 vuotta täyttäneistä kaatuu, puolet heistä toistuvasti. Mitä hauraampi ja monisairaampi ikä­ihminen on, sitä suurempi on riski. Noin 5–10 % kaatumisista johtaa vakaviin vammoihin tai murtumiin.

Clemson L ym. Integration of balance and strength training into daily activity to reduce rate of falls in older people (The LIFE study): a randomized controlled trial. BMJ 2012;345:e4547.

Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/2012.