Suomessa kirjoitetulla reseptillä saa lääkkeitä pian myös muista EU-maista

Suomen ulkopuolelta lääkkeitä ostettaessa potilas maksaisi ostamansa lääkkeen ja hakisi jälkeenpäin korvausta Kelasta.

Suomalainen lääkäri voi pian kirjoittaa eurooppalaisen lääkemääräyksen, joka mahdollistaa lääkkeiden hankkimisen myös muiden EU- ja ETA-maiden apteekeista. Torstaina eduskunnalle annettavalla lakiesityksellä saatetaan voimaan EU:n potilasdirektiivin säännökset, jotka edellyttävät lääkemääräysten vastavuoroista tunnustamista EU-maissa, kerrotaan STM:n tiedotteessa.

Direktiivin saattaminen osaksi EU-jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä parantaa potilaan oikeuksia tämän liikkuessa Euroopassa. Jatkossa myös Suomessa olisi mahdollista saada lääkkeitä lääkemääräyksellä, joka on kirjoitettu Sveitsissä tai jossain EU- tai ETA-maassa.

Potilaan on itse muistettava pyytää lääkäriltä eurooppalaista lääkemääräystä. Suomen ulkopuolelta lääkkeitä ostettaessa potilas maksaisi ostamansa lääkkeen ja hakisi jälkeenpäin korvausta Kelasta. Vaikka tietyllä lääkevalmisteella ei olisi myyntilupaa Suomessa, sairausvakuutuskorvaus myönnetään, jos jokin vastaava valmiste on korvattava Suomessa.

Eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan pääosin vaikuttavan aineen perusteella. Tästä poikkeuksen muodostavat ns. biologiset lääkevalmisteet tai lääkärin perustelemat erityistilanteet. Huumausaineita ei voida määrätä eurooppalaisella lääkemääräyksellä. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä potilaalle, jos apteekissa herää epäilys ulkomaisen reseptin aitoudesta, sisällöstä tai ymmärrettävyydestä. Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Esimerkiksi Suomessa resepti on voimassa vuoden.

Lue lisää: Budjetointia tarvitaan

Kuva: Panthermedia