Tärkeintä on voittaa pelot

Liikuntaan liittyvien pelkojen voittaminen on tärkeää keuhkoahtaumatautipotilaiden liikunnallisessa kuntoutuksessa.

Fysioterapeutin ohjaama kuntoutus täyttää hyvin tehtävänsä, osoittaa Lääkärilehdessä julkaistava tutkimus keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden ryhmäliikunnasta.

Ryhmäkuntoutukseen otettiin 40 potilasta keuhkosairauksien poliklinikasta. He edustivat poliklinikan huonokuntoisimpia potilaita. Kuntoutumista arvioitiin vuoden ajan askelmittauksilla, oirekyselyillä ja kävelytesteillä.

– Kuntoutujien liikunnallinen aktiivisuus oli askelmääräisesti erittäin vähäinen. Ryhmäkuntoutus toi esiin piileviä voimavaroja. Liikkumisen pelko lievittyi, uskallus lisääntyi ja fyysisen suoriutumisen taso parani. Askelmittari näytti aktivoivan potilaita, artikkelissa todetaan.

Liikunnallinen kuntoutus lisäsi liikkumista ja paransi suorituskykyä. Ohjattuina harjoittelupäivinä potilaat kävelivät merkitsevästi enemmän kuin muina päivinä.

Vuoden kuluttua potilaat kävelivät päivässä keskimäärin 255 askelta enemmän kuin kuntoutusintervention vapaapäivinä. Suorituskykyä kuvaavan kuuden minuutin kävelyn mediaanimatka piteni 45 metriä.

Harjoitteluun rohkaistaessa on kirjoittajien mukaan ensisijaista opettaa potilas erottamaan hengenahdistus ja normaali hengästyminen.

– Keuhkoahtaumataudin luonnolliseen taudinkulkuun kuuluu fyysisen suorituskyvyn vähittäinen heikentyminen. Toisaalta liikkumattomuus on tärkein näiden potilaiden ennustetta heikentävä tekijä. Potilasta ei useimmiten ahdista, jos hän ei liiku. Hengenahdistusoireen välttäminen johtaa liikkumattomuuteen. Pahinta on, ellei tätä tiedosteta, kirjoittajat muistuttavat.

Lähde: Niskanen J, Leivo-Korpela S, Seppi L, Luukkaala T, Laasonen K, Lehtimäki L. Keuhkoahtaumatautipotilaiden ryhmäliikunta kannattaa. Suom Lääkäril 2018;73:279–84.

Kirjoittaja:

Suvi Sariola

toimittaja

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 1.2.2018.

Kuva: Fotolia

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja