Tutkimus: Keskosilla on aikuisena muita heikompi lihaskunto

Uutta tutkimuksessa on se, että siinä todettiin huonompi lihaskunto kaikilla ennenaikaisina syntyneillä. Aiemmin sama tulos on todettu alle 1 500 grammaa painavilla pikkukeskosilla, joita Suomessa on prosentti vastasyntyneistä.

Keskosina syntyneillä aikuisilla on heikompi lihaskunto kuin täysiaikaisina syntyneillä. Heikompi lihaskunto todettiin myös lievästi ennenaikaisina syntyneillä. Keskosina syntyneet nuoret aikuiset myös kokevat kuntonsa muita huonommaksi. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä ESTER-tutkimuksesta.

Uutta tutkimuksessa on se, että siinä todettiin huonompi lihaskunto kaikilla ennenaikaisina syntyneillä. Aiemmin sama tulos on todettu alle 1 500 grammaa painavilla pikkukeskosilla, joita Suomessa on prosentti vastasyntyneistä.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että keskosina syntyneet harrastavat vähemmän kuntoliikuntaa kuin täysiaikaisina syntyneet. Tulos on tärkeä, koska terveysriskejä voi pienentää lihaskuntoa parantamalla. Tutkijoiden mukaan tästä on erityisesti hyötyä keskosina syntyneille.

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkittavat poimittiin Pohjois-Suomen syntymäkohortista ja THL:n ylläpitämästä syntymärekisteristä. Tutkittavat olivat syntyneet Oulun tai Lapin läänissä vuosina 1985–1989. He kävivät yksityiskohtaisessa terveystarkastuksessa ja kuntotutkimuksessa vuosina 2009–2011.

Tutkimuksessa mitattiin lihas- ja kestävyyskuntoa, kun tutkittavat olivat 23 vuoden ikäisiä. Mittauksiin osallistui 139 ennen 34. raskausviikkoa syntynyttä, 247 lievästi ennenaikaisena (raskausviikoilla 34–36) syntynyttä ja 352 täysiaikaisena syntynyttä henkilöä.

Tutkittavien lihaskunnon mittarina käytettiin punnerrusten määrää ja käden puristusvoimaa. Kestävyyskunnon mittarina käytettiin sydämen sykettä askellustestin jälkeen. Tutkittavia myös pyydettiin arvioimaan omaa kuntoaan.

Keskosina syntyneet tekivät vähemmän punnerruksia kuin täysiaikaisina syntyneet. Ennen raskausviikkoa 34 syntyneillä oli heikompi käden puristusvoima kuin muilla. Kestävyyskuntoa kuvaavassa askellustestissä ei ollut eroa keskosina ja täysiaikaisina syntyneillä. Ennen raskausviikkoa 34 syntyneet arvioivat fyysisen kuntonsa huonommaksi kuin täysiaikaisina syntyneet.

Lähde:
Tikanmäki M, Tammelin T. et al. Physical fitness in young adults born preterm. Pediatrics published online: 29.12.2015. doi: 10.1542/peds.2015-128910
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia