Valvira kaipaa tutkimusta kiistellystä silmänpohjakuvauksesta

Näyttöä potilasturvallisuuden vaarantumisesta ei ole, vastaa Valvira optikkojen käyttämästä menetelmästä kannelleille silmälääkäreille.

Optikkojen käyttämästä silmänpohjakuvamenetelmästä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että menetelmästä olisi haittaa ja että se vaarantaisi potilasturvallisuuden.

Tämä on Valviran vastaus Silmälääkäriyhdistyksen kesällä tekemään kanteluun optikkoketju Specsaversin mainostamista silmänpohjatutkimuksista.

Valvira rohkaisee menetelmää käyttäviä yrityksiä yhteistyöhön riippumattomien tutkijoiden kanssa. Esimerkiksi yliopistojen silmäklinikat tai THL voisivat tutkia seulontamenetelmän sensitiivisyyttä, spesifisyyttä ja vaikuttavuutta silmäsairauksissa.

Silmälääkärit ja optikot ovat kiistelleet muun muassa siitä, voiko optikko tulkita tutkimuksen löydöksiä asiakkaalle ja tunnistaako hän kuvat, joissa on viitteitä silmäsairauksista. Silmälääkärien mielestä optikkojen koulutus ei riitä kuvien esiarviointiin, kun taas optikot ovat korostaneet lisäkoulutuksen antamia valmiuksia.

Valviran ja Specsaversin edustajat ovat keskustelleet muutamista menetelmän markkinoinnissa käytetyistä ilmaisuista, ja yritys on muuttanut niitä verkkosivuillaan.

Ei riitaa, vaan yhteistyötä

Suomi ikääntyy, ja Valviran mukaan terveydenhuollon pitää kehittää uusia menetelmiä ja käytäntöjä sairauksien ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa. Laitos peräänkuuluttaakin rakentavaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä.

– Silmälääkärien ja optikkojen tulisi yhdessä kehittää palveluita ja etsiä väestöä ja potilaita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia ratkaisuja ja toimintamalleja, Valvirasta todetaan.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla