Valvira keskeytti hammasklinikan toiminnan

Valvira on keskeyttänyt hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi.

Valvira on keskeyttänyt hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Valviran mukaan potilaille oli mm. tehty tarpeettomia toimenpiteitä. Lisäksi hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä oli esimerkiksi vaadittu kirjaamaan potilasasiakirjoihin toimenpiteitä, joita ei ollut tehty. Potilasasiakirjojen tietoja oli myös muuteltu jälkikäteen. Joissakin tapauksissa toimenpiteen tekijäksi oli potilasta hoitaneen sijaan merkitty toinen henkilö.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä oli myös työskennellyt henkilöitä, joilla ei ollut Valviran myöntämää laillistusta tai lupaa. Klinikalla oli työntekijöitä, joiden ammatti- ja kielitaitoa ei voitu pitää riittävänä.

Suomen Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyryn mukaan Hammaslääkäriliitto on tyytyväinen viranomaisten jämäkkään puuttumiseen potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavaan toimintaan.

– Potilaan pitää aina voida luottaa siihen, että hän saa turvallisesti ja asianmukaisesti kaiken tarvitsemansa hoidon, ei enempää eikä vähempää. Kynnys puuttua epäasialliseen ja laittomaan toimintaa pitää olla matala niin viranomaisilla kuin työntekijöillä. Jokainen hammaslääkäri ja muu suun terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa viimekädessä aina itse toiminnastaan potilaiden hoidossa, painottaa Pöyry.

Lähde:
Hammaslääkäriliiton tiedote
Valvira

Kuva: Panthermedia