Kurkistus lääkärikuntaan

Haluatko kurkistaa lääkärien koulutuksen, työskentelyn, työelämän erityispiirteisiin sekä tulevaisuudennäkymiin?

Tänään julkaistuun Lääkärit Suomessa -raporttiin on koottu monipuolista tietoa suomalaisesta lääkärikunnasta. Raportissa on paljon kuvioita ja taulukoita mutta vähän tekstiä. Tavoitteena oli sisällyttää mahdollisimman paljon ja monipuolisia tietoja yksiin kansiin. Lyhyillä kuvateksteillä kerrotaan mikä kuvioissa ja taulukoissa on kiinnostavaa.

Kiinnostava tarina

Tilastoraporttia voi lukea kuin tarinaa, joka kertoo jotain historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Tarina lähtee liikkeelle sadan vuoden takaa. 1900-luvun alkuvuosina lääkäreitä oli Suomessa alle 400. Nykyään Suomessa on laillistettuja lääkäreitä noin 27 000 ja heistä työikäisiä sekä massa asuvia yli 20 000. Lukija pääsee kurkistamaan näiden lääkärien koulutuksen, työskentelyn, työelämän erityispiirteisiin sekä tulevaisuudennäkymiin.

Raportista löytyy myös tietoja suomalaisesta terveydenhuollosta ja kansainvälisiä vertailuja. Vuosi 2014 raportin nimessä viittaa ajankohtaan, jolta suurin osa tiedoista on kerätty.

Useasta lähteestä

Tietoja on koottu useasta eri lähteestä. Pääosa on peräisin Lääkäriliiton omista tutkimuksista. Lääkärimäärää ja tutkintoja koskevat tiedot perustuvat Lääkäriliiton rekisteriin, jonka tietoja päivitetään viikoittain Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä.

Mukana on myös tuoreita tietoja terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäritilanteesta.

Raportista löytyy myös ennustetietoja lääkärimäärän kehittymisestä tulevaisuudessa ja alueellisesta erikoislääkäritilanteesta ensi vuosikymmenellä.

Olemme keränneet Lääkärit Suomessa 2014 -raporttiin kattavan kokoelman terveydenhuoltojärjestelmän toimintatietoja useasta lähteestä. Kaikki nämä tiedot ja paljon lisää löytyy Sotkanet-verkkopalvelusta, joka kerää yhteen palveluun tietoja useilta tiedontuottajilta kuten Kelalta ja Tilastokeskukselta. Kansainvälisen vertailutiedon ehtymättömänä lähteen toimii OECD:n tietokanta.

Toivomme, että raportista löytyy käyttökelpoista tietoa kaikille terveydenhuoltojärjestelmästä kiinnostuneille.

Lääkärit Suomessa - Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 -raportti.

Piitu Parmanne
Kirjoittaja on lääkärien työmarkkinoihin perehtynyt Lääkäriliiton tutkija.

Kirjoitus on julkaistu Lääkäriliiton Uutishuoneessa.

Kuva: Panthermedia