Epäily erektiolääkkeiden osuudesta melanooman synnyssä lienee väärä hälytys

Tutkijat pitävät mahdollisena, että havaittu yhteys PDE5:n estäjiä käyttävien ja varhaisvaiheen melanoomien välillä voi johtua elämäntavan eroista.

Pelko PDE5:n estäjien osallisuudesta melanooman syntyyn perustuu näiden suun kautta otettavien erektiolääkkeiden vaikutusmekanismiin: fosfodiesteraasientsyymi (PDE5), on osa pahanlaatuisen melanooman kehittymiseen johtavaa signalointireittiä. Erityisesti BRAF-geenin mutaatiot johtavat PDE5:n vähenemiseen. Sen seurauksena sytoplasman kalsiumpitoisuus suurenee, mikä johtaa lopulta melanoomasolujen invasiivisuuden lisääntymiseen.

Runsas vuosi sitten julkaistussa 14 amerikkalaispotilaan seurantatutkimuksessa sildenafiilin käyttäjillä todettiin suurentunut melanoomariski. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt epäiltyä yhteyttä tapaus-verrokkitutkimuksella käyttäen apuna ruotsalaisten rekisteritietoja.

Rekisteritiedoista vuosilta 2006–2012 maligni melanooma löytyi 4 065 mieheltä, joilla ei anamneesissa ollut syöpää. Jokaiselle sairastuneelle valittiin satunnaisesti verrokeiksi viisi miestä, joilla 
oli sama syntymävuosi kuin potilaalla (n = 20 325).

Melanoomaan sairastuneista 435 (11 %) oli käyttänyt PDE5:n estäjiä, verrokeista 1 713 (8 %). Siten PDE5:n estäjien käyttäjillä oli muista riskitekijöistä riippumatta selvästi suurentunut riski saada melanooma. Merkityksellinen riskin lisäys todettiin kuitenkin vain niillä miehillä, joille oli kirjoitettu ainoastaan yksi lääkemääräys. Lyhytvaikutteinen sildenafiili ei melanoomariskin suhteen eronnut pitempivaikutteisista vardenafiilista ja tadalafiilista. Melanooman levinneisyysasteen mukaan tarkasteltaessa todettiin selvä yhteys PDE5:n estäjien ja luokitukseltaan pinnallisten kasvaintyyppien 0 ja I välillä. Korrelaatiota erektiolääkkeiden käytön ja melanoomatyyppien II–IV välillä ei sen sijaan ollut.

Vielä yksi kausaalista yhteyttä vastaan puhuva seikka oli se, että PDE5:n estäjien käyttäjistä suurentunut melanoomariski todettiin vain niillä, joilla erektiolääkkeiden käyttö oli alkanut alle vuosi ennen syövän toteamista. Huolimatta siitä, että edellä kuvatulla signalointireitillä ei ole tekemistä basalioomien kehittymisen kanssa, myös niiden ja PDE5:n estäjien käytön välillä havaittiin yhteys.

Tutkimus vahvisti aiemman havainnon PDE5:n estäjiä käyttävien verrokkeja korkeammasta koulutustasosta ja suuremmista tuloista. Tiedossa on myös korkeamman sosioekonomisen statuksen ja lisääntyneen melanoomariskin yhteys. Nyt julkaistu tutkimus osoitti lisäksi, että niillä erektiolääkkeiden käyttäjillä, joilla melanooma todettiin, oli vähemmän liitännäissairauksia kuin verrokeilla. Tutkijat pitävätkin siksi mahdollisena, että havaittu yhteys PDE5:n estäjiä käyttävien ja varhaisvaiheen melanoomien välillä voi johtua elämäntavan eroista, kuten vapaa-ajan matkailusta, auringonpolttamista ja tottumuksista hoitoon hakeutumisessa.

Lue myös:
Erektiolääke ei lisää melanooman riskiä
Lentäjien melanoomariski edelleen hämärän peitossa

Lähde:
Loeb S, Folkvaljon Y, Lambe M ym. Use of phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction and risk of malignant melanoma. JAMA 2015;313:2449–55.

Kirjoittanut:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthemedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/15.