Tietoisuus muistiongelmista heikentyy pari vuotta ennen dementiaa

Yhdysvaltalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka dementiaa pitkään sairastaneet eivät useinkaan huomaa muistinsa heikkenemistä, tätä ennen ei ole ollut selvää tapahtuuko samaa myös taudin varhaisessa vaiheessa tai ennen muistisairauden diagnosointia.

Dementiaan sairastuvat saattavat vähitellen menettää tietoisuuden muistinsa heikkenemistä ennen sairastumistaan. Yhdysvaltalaistutkijoiden havaintoa voi mahdollisesti käyttää tunnistamaan ketkä huonomuistiset sairastuvat varsinaiseen dementiaan.

Yhdysvaltalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka dementiaa pitkään sairastaneet eivät useinkaan huomaa muistinsa heikkenemistä, tätä ennen ei ole ollut selvää tapahtuuko samaa myös taudin varhaisessa vaiheessa tai ennen muistisairauden diagnosointia.

Tutkimuksessa käytettiin yli 2 000 keskimäärin 76-vuotiaan seurantatietoja, jotka oli kerätty osana kolmea eri tutkimusta. Osallistujien muistia ja muita mielentoimintoja testattiin vuosittain, minkä lisäksi heiltä kyseltiin heidän omaa arviotaan muistinsa toiminnasta ja heikentymisestä. Osallistujilla ei ollut muistisairauksia tutkimuksen alkaessa.

Tutkijat havaitsivat, että tutkimuksen alkupuolella kaikki osallistujat olivat suurin piirtein yhtä tietoisia muistinsa tasosta, mutta ne 240 osallistujaa, jotka sairastuivat dementiaan seurannan aikana, alkoivat vähitellen menettää ymmärryksensä muistinsa heikentymisestä. Tämä havaittiin noin 2–3 vuotta ennen kuin heidän dementiansa diagnosoitiin.

Tutkimus julkaistiin Neurology-lehdessä.

Yli 65-vuotiaista suomalaisista joka kolmas kärsii jonkinlaisista muistioireista, vaikka valtaosa heistä ei sairasta dementiaa. Varsinaista dementiaa sairastaa noin 120 000 suomalaista ja yhtä monen muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneitä.

Lue myös:
Arvostava vuorovaikutus hoitaa muistisairasta
Dementia on vaaraksi liikenteessä
Lauluja muistisairailta 
Diabetes voi ennakoida iäkkään muistisairautta

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Neurology 2015;DOI:10.1212/WNL.0000000000001935

Kuva:
Panthermedia