Työryhmä tehostaisi syöpähoitoa kansallisella syöpäkeskuksella

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä perustaisi Suomeen Kansallisen syöpäkeskuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että Suomeen perustetaan Kansallinen syöpäkeskus (FICAN). Työryhmän mukaan keskuksen perustaminen edistäisi ajantasaisen ja laadukkaan syöpähoidon toteutumista sekä yhdenvertaistaisi ja parantaisi potilaiden asemaa alueellisesti ja kansallisesti.

Ehdotus luovutettiin kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle torstaina 8.toukokuuta.

Työryhmän mukaan Syöpäkeskus tarjoaisi kootusti ajantasaiset ja täsmälliset tiedot koko syöpäkentästä. Lisäksi se takaisi uusimman tutkimustiedon hyödyntämisen ja olisi mukana eurooppalaisessa syöpäkeskusverkostossa.

Työryhmä ehdottaa, että yliopistot ja tulevat sote-alueet perustaisivat Kansallisen syöpäkeskuksen, joka koostuisi Helsinkiin sijoitettavasta koordinaatiokeskuksesta ja viidestä alueellisesta keskuksesta. Alueelliset syöpäkeskukset toimisivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä.

Työryhmän mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja muut tutkimuslaitokset voisivat myöhemmässä vaiheessa osallistua Kansallisen keskuksen toimintaan. Samaa mallia voitaisiin käyttää myös muissa kansallisesti koordinoitavissa ja keskitettävissä terveydenhuollon tehtävissä.

Työryhmä ehdottaa, että jatkoneuvotteluja keskuksen perustamisesta käytäisiin STM:n johdolla. Lisäksi esitetään ohjausryhmän perustamista vuosiksi 2014-2015 keskuksen alkuvalmistelujen tueksi.

Lähde:
STM

Kuva:
Pixmac