Ruotsin malli ei kelpaa sairauslomien kirjoitusohjeisiin

Työkyvyttömyyden keston määrittelyssä on tutkimusten mukaan eroja. Lääkärit myös kaipaavat lisää ohjeistusta ja koulutusta asiasta.

Työterveyslaitoksen vetämä työryhmä valmistelee parhaillaan lääkäreille suosituksia työkyvyttömyyden keston arviointiin. Tässä vaiheessa selvää on, että suosituksiin ei kopioida Ruotsin mallia sellaisenaan.

Malli on ollut esillä aiemmassa suunnittelutyössä. Ruotsissa on käytössä satojen diagnoosien lista, jossa jokaiselle diagnoosille on annettu ohje sairauspoissaolon kestosta ja tarpeen arvioinnista.

– Ymmärrämme enemmän, että sairauspoissaolo liittyy työhön ja toimintakykyyn, eikä olennaista ole niinkään diagnoosi, teemajohtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta sanoo.

Oksasen mukaan Ruotsin malli otettaisiin käyttöön, jos se olisi todettu parhaaksi mahdolliseksi. Mallin vaikuttavuutta on vaikea tarkastella, koska Ruotsi toteutti samaan aikaan monta uudistusta sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Esimerkiksi kuntoutusprosessin parantamiseen kiinnitettiin huomiota.

Työryhmän raportin on tarkoitus valmistua marraskuussa. Raportti ei vielä sisällä varsinaisia ohjeita.

Suositukset liitetään ehkä Käypään hoitoon

Työryhmä harkitsee vaihtoehtoa, että suositukset liitettäisiin osaksi Käypä hoito -suosituksia.

– Tällä hetkellä masennuksen hoitosuosituksen yhteyteen on lisätty tietoa sairauspoissaolon keston ja tarpeen arvioinnista. Tämä voisi olla se tapa, koska lääkärikunta on jo oppinut hyödyntämään suosituksia, Tuula Oksanen kertoo.

Toteutus olisi hidas, koska Käypä hoito -suosituksia päivitetään vain neljän vuoden välein.

– Toinen ajatus on, pitäisikö sairauspoissaolojen arvioinnin prosessista tehdä geneerinen suositus, eli että kun potilas tulee vastaanotolle, mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Työkyvyttömyyden keston määrittelyssä on tutkimusten mukaan eroja. Lääkärit myös kaipaavat lisää ohjeistusta ja koulutusta asiasta.

Ohjeiden on tarkoitus yhtenäistää käytäntöjä ja pidentää työuria. Hanke on osa työmarkkinajärjestöjen sopimusta eläkeuudistuksesta.

Suosituksista ei tule sitovia, vaan arvion on tarkoitus pysyä yksilöllisenä.

Lue myös:
Miten arvioida nuoren työkykyä?
30–60–90-laki on monelle outo

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Johanna Nykopp