Tutkimus: Antibioottihoidosta apua välikorvatulehduksissa

Erite poistui antibioottiryhmässä keskimäärin noin kolmessa viikossa ja lumeryhmässä viidessä viikossa. Eritteen häviäminen on tärkeää lapsen kuulon kannalta, sanoo tutkija, erikoislääkäri Tiia Kujala.

Antibiootti nopeuttaa välikorvatulehdukseen liittyvän eritteen häviämistä verrattuna seurantaan ilman hoitoa, ilmenee Oulun yliopiston lasten- ja korvatautien klinikoiden tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 84 lasta, jotka olivat 0,5–15 vuoden ikäisiä. Heidät satunnaistettiin saamaan joko lumelääkettä tai antibioottia viikon ajan.

Keskimääräinen aika (mediaani) eritteen poistumiseen oli antibioottiryhmässä noin kolme viikkoa ja lumeryhmässä noin viisi viikkoa. Alle kaksivuotiaiden välikorvaerite poistui hitaammin kuin vanhempien lasten. Kahden kuukauden seuranta-aikana lumelääkeryhmässä neljäsosalla lapsista todettiin yhä eritettä välikorvassa, antibioottiryhmässä viidellä prosentilla lapsista.

Korvatulehduksessa esiintyvän eritteen häviäminen on tutkijoiden mukaan tärkeää, sillä erite laskee kuuloa merkittävästi, noin 20–30 dB. Eritteen aiheuttamat toistuvat kuulon alenemat voivat haitata lapsen oppimista.

Tulehduksen aiheuttajamikrobeja ei selvitetty näytteenotolla, mutta tutkimukseen osallistunut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Tiia Kujala arvioi, että suurin osa tulehduksista oli bakteerin aiheuttamia.

– Osassa välikorvatulehduksia on yleensä myös sekä bakteereja että viruksia, vain pieni osa on pelkän viruksen aiheuttama, Kujala toteaa.

Hän muistuttaa, että antibioottihoitoa tulee antaa ainoastaan lapsille, joilla on lääkärin vastaanotolla luotettavasti diagnosoitu äkillinen välikorvatulehdus. Pelkän epäilyn perusteella antibioottikuuria ei tule resistenssiongelman takia aloittaa.

Päivittäistä tietoa tympanometrilla

Tutkimuksessa lasten perheille annettiin kotiin minitympanometri.

– Näin oli mahdollista saada päivittäistä dokumentointia siitä, milloin erite poistuu korvasta. Vanhemmat oppivat käyttämään laitetta erittäin hyvin, Kujala kertoo.

Antibioottia saaneilla lapsilla havaittiin myös vähemmän korvakipua, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä vasta viiden päivän hoidon jälkeen, jolloin kaikki antibioottia saaneet olivat kivuttomia. Tuolloin vertailuryhmässä noin joka kuudennella lapsella oli vielä korvakipua.

Tutkimuspotilaista suurin osa oli tullut avohoidon vastaanotolle äkillisen hengitystieinfektion takia. Tutkimuksesta rajattiin pois lapset, joilla oli diagnosoitu välikorvatulehdus viimeisen kuukauden aikana sekä lapset, joilla oli antibioottilääkitys.

Tutkimus on julkaistu Jama Pediatrics -lehdessä.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva:
Pixmac

KORJAUS 15.5.2014

Toisin kuin jutussa alun perin kerrottiin, eritteen poistumisaika (3/5 viikkoa) oli tutkimuksessa ilmaistu mediaanina, ei keskiarvona.