Väitös: Desinfiointiaineet ja antibiootit saattavat myös altistaa epidemioille

”Ympäristövaihtelu tai esimerkiksi ympäristöön pääsevät antibiootit tai desinfiointiaineet saattavat joissain tilanteissa vähentää vapaina eläviin opportunistisiin taudinaiheuttajiin kohdistuvaa kilpailua ja sitä kautta altistaa näiden aiheuttamille epidemioille.”

Antibiootit ja desinfiointiaineet saattavat vähentää ympäristössä vapaana elävien taudinaiheuttajien välistä kilpailua ja altistaa sitä kautta epidemioille. Tämä käy ilmi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa väittelevät Jani Anttilan tutkimuksesta.

Anttila on tutkinut matemaattisen mallinnuksen avulla sitä, miten ympäristön vaihtelu ja lajien väliset vuorovaikutukset toisaalta altistavat opportunististen taudinaiheuttajien epidemioille ja toisaalta estävät epidemioiden syntymistä.

– Kilpailu ympäristössä toisten lajien kanssa pitää näiden mahdollisten taudinaiheuttajien populaatiotiheyksiä alhaisina ja hillitsee näin epidemioiden syntyä. Ympäristövaihtelu tai esimerkiksi ympäristöön pääsevät antibiootit tai desinfiointiaineet saattavat joissain tilanteissa vähentää vapaina eläviin opportunistisiin taudinaiheuttajiin kohdistuvaa kilpailua ja sitä kautta altistaa näiden aiheuttamille epidemioille, Anttila toteaa.

Erilaiset ympäristönvaihtelut vaikuttavat taudinaiheuttajien ja isäntälajin välisiin suhteisiin eri tavoin. Yhtä aikaa vaikuttaessaan ne saattavat joko lisätä tai vähentää epidemioiden synnyn riskiä.

– Tästä syystä taudinaiheuttajien ekologisten vuorovaikutusten ymmärtäminen on epidemioiden torjunnan kannalta erittäin tärkeää, Anttila huomauttaa.

Esimerkiksi kolera ja perunarutto ovat ympäristössä vapaana eläviä taudinaiheuttajia.

MMM, FM Jani Anttila väittelee 29. toukokuuta 2015 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Mathematical models of environmental opportunist pathogen dynamics".

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia