Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset vähentyneet

Raskaudenkeskeytyksiä tehtiin viime vuonna vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvun aikana.

Vuonna 2012 tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaiseman tilastoraportin mukaan kaikkiaan 10 060 raskaudenkeskeytystä eli 8,6 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Keskeytyksiä tehtiin vuonna 2012 vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvun aikana.

Erityisesti alle 20-vuotiailla keskeytysten määrä on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi. Myös vuonna 2012 keskeytysten määrä väheni eniten juuri alle 20-vuotiailla.

Alle 20-vuotiaille nuorille tehtyjä keskeytyksiä oli vuonna 2012 saman verran kuin 1990-luvun puolessa välissä, jolloin nuorten keskeytysluvun olivat matalimmillaan sitten vuoden 1970 raskaudenkeskeyttämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon.

Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20–24-vuotiaille (17,5/1 000 vastaavanikäistä naista). Keskeytysten määrä laski tässä ikäryhmässä 3,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2011.

Lähde: THL

Kuva: Panthermedia